11.6 MB
/srv/reproducible-results/rbuild-debian/tmp.DpAj8UhGMI/b1/r-cran-vim_6.1.0+dfsg-1_armhf.changes vs.
/srv/reproducible-results/rbuild-debian/tmp.DpAj8UhGMI/b2/r-cran-vim_6.1.0+dfsg-1_armhf.changes
408 B
Files
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
  
1 ·e625cf6a2a73d793b6449caf78075925·489916·debug·optional·r-cran-vim-dbgsym_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb 
2 ·8747b855b72530569531856cd9899835·2713968·gnu-r·optional·r-cran-vim_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb1 ·9091fd8f0672faeb1bbab66a01385077·489892·debug·optional·r-cran-vim-dbgsym_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb
 2 ·fd9303497fcb28ff049d790d5d823b16·2713804·gnu-r·optional·r-cran-vim_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb
5.11 MB
r-cran-vim_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb
367 B
file list
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
1 -rw-r--r--···0········0········0········4·2021-01-25·14:09:18.000000·debian-binary1 -rw-r--r--···0········0········0········4·2021-01-25·14:09:18.000000·debian-binary
2 -rw-r--r--···0········0········0·····2452·2021-01-25·14:09:18.000000·control.tar.xz2 -rw-r--r--···0········0········0·····2452·2021-01-25·14:09:18.000000·control.tar.xz
3 -rw-r--r--···0········0········0··2711324·2021-01-25·14:09:18.000000·data.tar.xz3 -rw-r--r--···0········0········0··2711160·2021-01-25·14:09:18.000000·data.tar.xz
98.0 B
control.tar.xz
70.0 B
control.tar
48.0 B
./md5sums
30.0 B
./md5sums
Files differ
5.11 MB
data.tar.xz
5.11 MB
data.tar
4.84 KB
file list
    
Offset 16, 16 lines modifiedOffset 16, 16 lines modified
16 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······914·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/nsInfo.rds16 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······914·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/nsInfo.rds
17 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1761·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/package.rds17 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1761·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/package.rds
18 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······321·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/vignette.rds18 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······321·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/Meta/vignette.rds
19 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2047·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/NAMESPACE19 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2047·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/NAMESPACE
20 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3909·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/NEWS.md20 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3909·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/NEWS.md
21 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/21 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/
22 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1058·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM22 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1058·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM
23 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···407496·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdb23 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···407499·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdb
24 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1615·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdx24 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1618·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdx
25 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/25 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/
26 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···702740·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rdb26 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···702740·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rdb
27 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······252·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rds27 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······252·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rds
28 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······399·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rdx28 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······399·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/data/Rdata.rdx
29 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/29 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/
30 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······734·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/VIM.R30 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······734·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/VIM.R
31 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2932·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/VIM.Rmd31 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2932·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/VIM.Rmd
Offset 36, 18 lines modifiedOffset 36, 18 lines modified
36 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3097·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/index.html36 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3097·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/index.html
37 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3459·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/irmi.R37 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3459·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/irmi.R
38 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····5658·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/irmi.Rmd38 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····5658·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/irmi.Rmd
39 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3593·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/modelImp.R39 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3593·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/modelImp.R
40 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····5396·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/modelImp.Rmd40 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····5396·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/doc/modelImp.Rmd
41 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/41 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/
42 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1311·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/AnIndex42 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1311·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/AnIndex
43 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···200822·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdb43 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···201035·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdb
44 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1300·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdx44 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1286·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdx
45 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······642·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/aliases.rds45 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······642·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/aliases.rds
46 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······548·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/paths.rds46 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······553·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/help/paths.rds
47 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/47 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/
48 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····9453·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/00Index.html48 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····9453·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/00Index.html
49 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1335·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/R.css49 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1335·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/html/R.css
50 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/libs/50 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/libs/
51 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)····71924·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/libs/VIM.so51 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)····71924·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/R/site-library/VIM/libs/VIM.so
52 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/52 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/
53 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/53 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/
3.25 MB
./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdb
Format-specific differences are supported for GNU R database files (.rdb) but no file-specific differences were detected; falling back to a binary diff.
    
Offset 13, 15 lines modifiedOffset 13, 15 lines modified
000000c0:·c4f3·1273·538b·810c·0188·24c3·3f20·fe08··...sS.....$.?·..000000c0:·c4f3·1273·538b·810c·0188·24c3·3f20·fe08··...sS.....$.?·..
000000d0:·55cc·0815·8729·e6c9·49ac·aa4c·492c·49b4··U....)..I..LI,I.000000d0:·55cc·0815·8729·e6c9·49ac·aa4c·492c·49b4··U....)..I..LI,I.
000000e0:·0af3·f485·18c4·f81f·4d0d·0bc8·40a8·395c··........M...@.9\000000e0:·0af3·f485·18c4·f81f·4d0d·0bc8·40a8·395c··........M...@.9\
000000f0:·5033·1850·d928·fa58·a1fa·3892·32f3·5232··P3.P.(.X..8.2.R2000000f0:·5033·1850·d928·fa58·a1fa·3892·32f3·5232··P3.P.(.X..8.2.R2
00000100:·f3d2·8ba1·7cb6·d4bc·e49c·7c18·8f2b·b1a4··....|.....|..+..00000100:·f3d2·8ba1·7cb6·d4bc·e49c·7c18·8f2b·b1a4··....|.....|..+..
00000110:·a428·33a9·b424·1526·c292·591c·6c02·539b··.(3..$.&..Y.l.S.00000110:·a428·33a9·b424·1526·c292·591c·6c02·539b··.(3..$.&..Y.l.S.
00000120:·939f·9c9d·9a02·b215·00bd·e021·6200·0126··...........!b..&00000120:·939f·9c9d·9a02·b215·00bd·e021·6200·0126··...........!b..&
00000130:·8d78·9ced·7d59·7324·4792·5e0f·50f7·01a0··.x..}Ys$G.^.P...00000130:·8f78·9ced·7d59·7324·4792·5e0f·50f7·01a0··.x..}Ys$G.^.P...
00000140:·1bcd·6386·c7ec·ec2c·cd64·3662·72d8·1c1b··..c....,.d6br...00000140:·1bcd·6386·c7ec·ec2c·cd64·3662·72d8·1c1b··..c....,.d6br...
00000150:·edb6·8d1e·40a0·9b8d·dd46·3706·0592·3d1a··....@....F7...=.00000150:·edb6·8d1e·40a0·9b8d·dd46·3706·0592·3d1a··....@....F7...=.
00000160:·99c1·b232·a3aa·92c8·0b99·5938·a83f·a847··...2......Y8.?.G00000160:·99c1·b232·a3aa·92c8·0b99·5938·a83f·a847··...2......Y8.?.G
00000170:·fd07·fd02·3ded·9b24·f738·3c3c·32ab·b8bb··....=..$.8<<2...00000170:·fd07·fd02·3ded·9b24·f738·3c3c·32ab·b8bb··....=..$.8<<2...
00000180:·26db·9576·959c·21bb·2b33·23c2·c38f·cfdd··&..v..!.+3#.....00000180:·26db·9576·959c·21bb·2b33·23c2·c38f·cfdd··&..v..!.+3#.....
00000190:·e37c·377a·f4e8·d1ee·a30e·fc6f·b70b·7f7d··.|7z.......o...}00000190:·e37c·377a·f4e8·d1ee·a30e·fc6f·b70b·7f7d··.|7z.......o...}
000001a0:·b477·f466·767a·f5ee·2bef·779f·7ff9·37bf··.w.fvz..+.w...7.000001a0:·b477·f466·767a·f5ee·2bef·779f·7ff9·37bf··.w.fvz..+.w...7.
Offset 810, 24660 lines modifiedOffset 810, 24660 lines modified
00003290:·c01e·3da6·0e8c·c9d9·dddf·7252·89c7·455d··..=.......rR..E]00003290:·c01e·3da6·0e8c·c9d9·dddf·7252·89c7·455d··..=.......rR..E]
000032a0:·f1e5·6fff·8319·361d·2e8b·1371·1b05·764c··..o...6....q..vL000032a0:·f1e5·6fff·8319·361d·2e8b·1371·1b05·764c··..o...6....q..vL
000032b0:·959d·b7d2·7763·2c7e·77ef·a871·e3d6·0e4d··....wc,~w..q...M000032b0:·959d·b7d2·7763·2c7e·77ef·a871·e3d6·0e4d··....wc,~w..q...M
000032c0:·47e3·bcb2·9dc2·0ed8·f8be·cda4·2127·cc57··G...........!'.W000032c0:·47e3·bcb2·9dc2·0ed8·f8be·cda4·2127·cc57··G...........!'.W
000032d0:·5150·b6bf·ff59·7e83·c715·d734·9b57·fba5··QP...Y~....4.W..000032d0:·5150·b6bf·ff59·7e83·c715·d734·9b57·fba5··QP...Y~....4.W..
000032e0:·ad75·d3af·eeba·8a68·2860·fb8f·dddb·20e4··.u.....h(`....·.000032e0:·ad75·d3af·eeba·8a68·2860·fb8f·dddb·20e4··.u.....h(`....·.
16.6 KB
./usr/lib/R/site-library/VIM/R/VIM.rdx
16.5 KB
VIM.rdx-content
    
Offset 1, 109 lines modifiedOffset 1, 109 lines modified
00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............
00000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-196800000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-1968
00000020:·0000·0213·0000·0003·0000·0213·0000·0063··...............c00000020:·0000·0213·0000·0003·0000·0213·0000·0063··...............c
00000030:·0000·000d·0000·0002·0000·33b8·0000·003b··..........3....;00000030:·0000·000d·0000·0002·0000·33bb·0000·003b··..........3....;
00000040:·0000·000d·0000·0002·0000·347d·0000·003b··..........4}...;00000040:·0000·000d·0000·0002·0000·3480·0000·003b··..........4....;
00000050:·0000·000d·0000·0002·0000·5dd6·0000·003b··..........]....;00000050:·0000·000d·0000·0002·0000·5dd9·0000·003b··..........]....;
00000060:·0000·000d·0000·0002·0000·b495·0000·003b··...............;00000060:·0000·000d·0000·0002·0000·b498·0000·003b··...............;
00000070:·0000·000d·0000·0002·0000·b4d0·0000·0159··...............Y00000070:·0000·000d·0000·0002·0000·b4d3·0000·0159··...............Y
00000080:·0000·000d·0000·0002·0000·b629·0000·0036··...........)...600000080:·0000·000d·0000·0002·0000·b62c·0000·0036··...........,...6
00000090:·0000·000d·0000·0002·0000·b65f·0000·00af··..........._....00000090:·0000·000d·0000·0002·0000·b662·0000·00af··...........b....
000000a0:·0000·000d·0000·0002·0000·b70e·0000·0335··...............5000000a0:·0000·000d·0000·0002·0000·b711·0000·0335··...............5
000000b0:·0000·000d·0000·0002·0000·ba43·0000·00ae··...........C....000000b0:·0000·000d·0000·0002·0000·ba46·0000·00ae··...........F....
000000c0:·0000·000d·0000·0002·0000·baf1·0000·0223··...............#000000c0:·0000·000d·0000·0002·0000·baf4·0000·0223··...............#
000000d0:·0000·000d·0000·0002·0000·bd14·0000·102b··...............+000000d0:·0000·000d·0000·0002·0000·bd17·0000·102b··...............+
000000e0:·0000·000d·0000·0002·0000·cd3f·0000·05fd··...........?....000000e0:·0000·000d·0000·0002·0000·cd42·0000·05fd··...........B....
000000f0:·0000·000d·0000·0002·0000·d33c·0000·04cb··...........<....000000f0:·0000·000d·0000·0002·0000·d33f·0000·04cb··...........?....
00000100:·0000·000d·0000·0002·0000·d807·0000·00d6··................00000100:·0000·000d·0000·0002·0000·d80a·0000·00d6··................
00000110:·0000·000d·0000·0002·0000·d8dd·0000·4b8b··..............K.00000110:·0000·000d·0000·0002·0000·d8e0·0000·4b8b··..............K.
00000120:·0000·000d·0000·0002·0001·2468·0000·0601··..........$h....00000120:·0000·000d·0000·0002·0001·246b·0000·0601··..........$k....
00000130:·0000·000d·0000·0002·0001·2a69·0000·0657··..........*i...W00000130:·0000·000d·0000·0002·0001·2a6c·0000·0657··..........*l...W
00000140:·0000·000d·0000·0002·0001·30c0·0000·00c8··..........0.....00000140:·0000·000d·0000·0002·0001·30c3·0000·00c8··..........0.....
00000150:·0000·000d·0000·0002·0001·3188·0000·0188··..........1.....00000150:·0000·000d·0000·0002·0001·318b·0000·0188··..........1.....
00000160:·0000·000d·0000·0002·0001·3310·0000·06c6··..........3.....00000160:·0000·000d·0000·0002·0001·3313·0000·06c6··..........3.....
00000170:·0000·000d·0000·0002·0001·39d6·0000·02ea··..........9.....00000170:·0000·000d·0000·0002·0001·39d9·0000·02ea··..........9.....
00000180:·0000·000d·0000·0002·0001·3cc0·0000·04f1··..........<.....00000180:·0000·000d·0000·0002·0001·3cc3·0000·04f1··..........<.....
00000190:·0000·000d·0000·0002·0001·41b1·0000·04be··..........A.....00000190:·0000·000d·0000·0002·0001·41b4·0000·04be··..........A.....
000001a0:·0000·000d·0000·0002·0001·466f·0000·046e··..........Fo...n000001a0:·0000·000d·0000·0002·0001·4672·0000·046e··..........Fr...n
000001b0:·0000·000d·0000·0002·0001·4add·0000·0323··..........J....#000001b0:·0000·000d·0000·0002·0001·4ae0·0000·0323··..........J....#
000001c0:·0000·000d·0000·0002·0001·4e00·0000·20cb··..........N...·.000001c0:·0000·000d·0000·0002·0001·4e03·0000·20cb··..........N...·.
000001d0:·0000·000d·0000·0002·0001·6ecb·0000·0ec4··..........n.....000001d0:·0000·000d·0000·0002·0001·6ece·0000·0ec4··..........n.....
000001e0:·0000·000d·0000·0002·0001·7d8f·0000·0556··..........}....V000001e0:·0000·000d·0000·0002·0001·7d92·0000·0556··..........}....V
000001f0:·0000·000d·0000·0002·0001·82e5·0000·00dc··................000001f0:·0000·000d·0000·0002·0001·82e8·0000·00dc··................
00000200:·0000·000d·0000·0002·0001·83c1·0000·00d6··................00000200:·0000·000d·0000·0002·0001·83c4·0000·00d6··................
00000210:·0000·000d·0000·0002·0001·8497·0000·011f··................00000210:·0000·000d·0000·0002·0001·849a·0000·011f··................
00000220:·0000·000d·0000·0002·0001·85b6·0000·0646··...............F00000220:·0000·000d·0000·0002·0001·85b9·0000·0646··...............F
00000230:·0000·000d·0000·0002·0001·8bfc·0000·03f1··................00000230:·0000·000d·0000·0002·0001·8bff·0000·03f1··................
00000240:·0000·000d·0000·0002·0001·8fed·0000·0311··................00000240:·0000·000d·0000·0002·0001·8ff0·0000·0311··................
00000250:·0000·000d·0000·0002·0001·92fe·0000·00d8··................00000250:·0000·000d·0000·0002·0001·9301·0000·00d8··................
00000260:·0000·000d·0000·0002·0001·93d6·0000·03c7··................00000260:·0000·000d·0000·0002·0001·93d9·0000·03c7··................
00000270:·0000·000d·0000·0002·0001·979d·0000·1164··...............d00000270:·0000·000d·0000·0002·0001·97a0·0000·1164··...............d
00000280:·0000·000d·0000·0002·0001·a901·0000·0182··................00000280:·0000·000d·0000·0002·0001·a904·0000·0182··................
00000290:·0000·000d·0000·0002·0001·aa83·0000·0160··...............`00000290:·0000·000d·0000·0002·0001·aa86·0000·0160··...............`
000002a0:·0000·000d·0000·0002·0001·abe3·0000·357b··..............5{000002a0:·0000·000d·0000·0002·0001·abe6·0000·357b··..............5{
000002b0:·0000·000d·0000·0002·0001·e15e·0000·042f··...........^.../000002b0:·0000·000d·0000·0002·0001·e161·0000·042f··...........a.../
000002c0:·0000·000d·0000·0002·0001·e58d·0000·4c45··..............LE000002c0:·0000·000d·0000·0002·0001·e590·0000·4c45··..............LE
000002d0:·0000·000d·0000·0002·0002·31d2·0000·0edf··..........1.....000002d0:·0000·000d·0000·0002·0002·31d5·0000·0edf··..........1.....
000002e0:·0000·000d·0000·0002·0002·40b1·0000·0281··..........@.....000002e0:·0000·000d·0000·0002·0002·40b4·0000·0281··..........@.....
000002f0:·0000·000d·0000·0002·0002·4332·0000·05b1··..........C2....000002f0:·0000·000d·0000·0002·0002·4335·0000·05b1··..........C5....
00000300:·0000·000d·0000·0002·0002·48e3·0000·1685··..........H.....00000300:·0000·000d·0000·0002·0002·48e6·0000·1685··..........H.....
00000310:·0000·000d·0000·0002·0002·5f68·0000·052d··.........._h...-00000310:·0000·000d·0000·0002·0002·5f6b·0000·052d··.........._k...-
00000320:·0000·000d·0000·0002·0002·6495·0000·0156··..........d....V00000320:·0000·000d·0000·0002·0002·6498·0000·0156··..........d....V
00000330:·0000·000d·0000·0002·0002·65eb·0000·44c0··..........e...D.00000330:·0000·000d·0000·0002·0002·65ee·0000·44c0··..........e...D.
00000340:·0000·000d·0000·0002·0002·aaab·0000·016d··...............m00000340:·0000·000d·0000·0002·0002·aaae·0000·016d··...............m
00000350:·0000·000d·0000·0002·0002·ac18·0000·0109··................00000350:·0000·000d·0000·0002·0002·ac1b·0000·0109··................
00000360:·0000·000d·0000·0002·0002·ad21·0000·0a59··...........!...Y00000360:·0000·000d·0000·0002·0002·ad24·0000·0a59··...........$...Y
00000370:·0000·000d·0000·0002·0002·b77a·0000·02b7··...........z....00000370:·0000·000d·0000·0002·0002·b77d·0000·02b7··...........}....
00000380:·0000·000d·0000·0002·0002·ba31·0000·44b0··...........1..D.00000380:·0000·000d·0000·0002·0002·ba34·0000·44b0··...........4..D.
00000390:·0000·000d·0000·0002·0002·fee1·0000·0169··...............i00000390:·0000·000d·0000·0002·0002·fee4·0000·0169··...............i
000003a0:·0000·000d·0000·0002·0003·004a·0000·01da··...........J....000003a0:·0000·000d·0000·0002·0003·004d·0000·01da··...........M....
000003b0:·0000·000d·0000·0002·0003·0224·0000·01d1··...........$....000003b0:·0000·000d·0000·0002·0003·0227·0000·01d1··...........'....
000003c0:·0000·000d·0000·0002·0003·03f5·0000·1a31··...............1000003c0:·0000·000d·0000·0002·0003·03f8·0000·1a31··...............1
000003d0:·0000·000d·0000·0002·0003·1e26·0000·042e··...........&....000003d0:·0000·000d·0000·0002·0003·1e29·0000·042e··...........)....
000003e0:·0000·000d·0000·0002·0003·2254·0000·34cf··.........."T..4.000003e0:·0000·000d·0000·0002·0003·2257·0000·34cf··.........."W..4.
000003f0:·0000·000d·0000·0002·0003·5723·0000·085e··..........W#...^000003f0:·0000·000d·0000·0002·0003·5726·0000·085e··..........W&...^
00000400:·0000·000d·0000·0002·0003·5f81·0000·390c··.........._...9.00000400:·0000·000d·0000·0002·0003·5f84·0000·390c··.........._...9.
00000410:·0000·000d·0000·0002·0003·988d·0000·052a··...............*00000410:·0000·000d·0000·0002·0003·9890·0000·052a··...............*
00000420:·0000·000d·0000·0002·0003·9db7·0000·15cc··................00000420:·0000·000d·0000·0002·0003·9dba·0000·15cc··................
00000430:·0000·000d·0000·0002·0003·b383·0000·0189··................00000430:·0000·000d·0000·0002·0003·b386·0000·0189··................
00000440:·0000·000d·0000·0002·0003·b50c·0000·0189··................00000440:·0000·000d·0000·0002·0003·b50f·0000·0189··................
00000450:·0000·000d·0000·0002·0003·b695·0000·01d2··................00000450:·0000·000d·0000·0002·0003·b698·0000·01d2··................
00000460:·0000·000d·0000·0002·0003·b867·0000·0498··...........g....00000460:·0000·000d·0000·0002·0003·b86a·0000·0498··...........j....
00000470:·0000·000d·0000·0002·0003·bcff·0000·23c5··..............#.00000470:·0000·000d·0000·0002·0003·bd02·0000·23c5··..............#.
00000480:·0000·000d·0000·0002·0003·e0c4·0000·3dee··..............=.00000480:·0000·000d·0000·0002·0003·e0c7·0000·3dee··..............=.
00000490:·0000·000d·0000·0002·0004·1eb2·0000·5bb5··..............[.00000490:·0000·000d·0000·0002·0004·1eb5·0000·5bb5··..............[.
000004a0:·0000·000d·0000·0002·0004·7a67·0000·0129··..........zg...)000004a0:·0000·000d·0000·0002·0004·7a6a·0000·0129··..........zj...)
000004b0:·0000·000d·0000·0002·0004·7b90·0000·01ce··..........{.....000004b0:·0000·000d·0000·0002·0004·7b93·0000·01ce··..........{.....
000004c0:·0000·000d·0000·0002·0004·7d5e·0000·3935··..........}^..95000004c0:·0000·000d·0000·0002·0004·7d61·0000·3935··..........}a..95
000004d0:·0000·000d·0000·0002·0004·b693·0000·05c2··................000004d0:·0000·000d·0000·0002·0004·b696·0000·05c2··................
000004e0:·0000·000d·0000·0002·0004·bc55·0000·0a0f··...........U....000004e0:·0000·000d·0000·0002·0004·bc58·0000·0a0f··...........X....
000004f0:·0000·000d·0000·0002·0004·c664·0000·032e··...........d....000004f0:·0000·000d·0000·0002·0004·c667·0000·032e··...........g....
00000500:·0000·000d·0000·0002·0004·c992·0000·01c2··................00000500:·0000·000d·0000·0002·0004·c995·0000·01c2··................
00000510:·0000·000d·0000·0002·0004·cb54·0000·034f··...........T...O00000510:·0000·000d·0000·0002·0004·cb57·0000·034f··...........W...O
00000520:·0000·000d·0000·0002·0004·cea3·0000·03af··................00000520:·0000·000d·0000·0002·0004·cea6·0000·03af··................
00000530:·0000·000d·0000·0002·0004·d252·0000·0d29··...........R...)00000530:·0000·000d·0000·0002·0004·d255·0000·0d29··...........U...)
00000540:·0000·000d·0000·0002·0004·df7b·0000·1676··...........{...v00000540:·0000·000d·0000·0002·0004·df7e·0000·1676··...........~...v
00000550:·0000·000d·0000·0002·0004·f5f1·0000·078c··................00000550:·0000·000d·0000·0002·0004·f5f4·0000·078c··................
00000560:·0000·000d·0000·0002·0004·fd7d·0000·042f··...........}.../00000560:·0000·000d·0000·0002·0004·fd80·0000·042f··.............../
00000570:·0000·000d·0000·0002·0005·01ac·0000·0209··................00000570:·0000·000d·0000·0002·0005·01af·0000·0209··................
00000580:·0000·000d·0000·0002·0005·03b5·0000·0348··...............H00000580:·0000·000d·0000·0002·0005·03b8·0000·0348··...............H
00000590:·0000·000d·0000·0002·0005·06fd·0000·20c7··..............·.00000590:·0000·000d·0000·0002·0005·0700·0000·20c7··..............·.
000005a0:·0000·000d·0000·0002·0005·27c4·0000·39e1··..........'...9.000005a0:·0000·000d·0000·0002·0005·27c7·0000·39e1··..........'...9.
000005b0:·0000·000d·0000·0002·0005·61a5·0000·375e··..........a...7^000005b0:·0000·000d·0000·0002·0005·61a8·0000·375e··..........a...7^
000005c0:·0000·000d·0000·0002·0005·9903·0000·5a5e··..............Z^000005c0:·0000·000d·0000·0002·0005·9906·0000·5a5e··..............Z^
000005d0:·0000·000d·0000·0002·0005·f361·0000·026d··...........a...m000005d0:·0000·000d·0000·0002·0005·f364·0000·026d··...........d...m
000005e0:·0000·000d·0000·0002·0005·f5ce·0000·0419··................000005e0:·0000·000d·0000·0002·0005·f5d1·0000·0419··................
000005f0:·0000·000d·0000·0002·0005·f9e7·0000·03c2··................000005f0:·0000·000d·0000·0002·0005·f9ea·0000·03c2··................
00000600:·0000·000d·0000·0002·0005·fda9·0000·0879··...............y00000600:·0000·000d·0000·0002·0005·fdac·0000·0879··...............y
00000610:·0000·000d·0000·0002·0006·0622·0000·0832··..........."...200000610:·0000·000d·0000·0002·0006·0625·0000·0832··...........%...2
00000620:·0000·000d·0000·0002·0006·0e54·0000·19f5··...........T....00000620:·0000·000d·0000·0002·0006·0e57·0000·19f5··...........W....
00000630:·0000·000d·0000·0002·0006·2849·0000·07cb··..........(I....00000630:·0000·000d·0000·0002·0006·284c·0000·07cb··..........(L....
00000640:·0000·000d·0000·0002·0006·3014·0000·0689··..........0.....00000640:·0000·000d·0000·0002·0006·3017·0000·0689··..........0.....
00000650:·0000·000d·0000·0002·0006·369d·0000·012b··..........6....+00000650:·0000·000d·0000·0002·0006·36a0·0000·012b··..........6....+
00000660:·0000·0402·0000·0001·0004·0009·0000·0005··................00000660:·0000·0402·0000·0001·0004·0009·0000·0005··................
00000670:·6e61·6d65·7300·0000·1000·0000·6300·0400··names.......c...00000670:·6e61·6d65·7300·0000·1000·0000·6300·0400··names.......c...
00000680:·0900·0000·0f2e·5f5f·4e41·4d45·5350·4143··......__NAMESPAC00000680:·0900·0000·0f2e·5f5f·4e41·4d45·5350·4143··......__NAMESPAC
00000690:·455f·5f2e·0004·0009·0000·0014·2e5f·5f53··E__..........__S00000690:·455f·5f2e·0004·0009·0000·0014·2e5f·5f53··E__..........__S
000006a0:·334d·6574·686f·6473·5461·626c·655f·5f2e··3MethodsTable__.000006a0:·334d·6574·686f·6473·5461·626c·655f·5f2e··3MethodsTable__.
000006b0:·0004·0009·0000·000f·2e5f·5f54·5f5f·706c··.........__T__pl000006b0:·0004·0009·0000·000f·2e5f·5f54·5f5f·706c··.........__T__pl
000006c0:·6f74·3a62·6173·6500·0400·0900·0000·102e··ot:base.........000006c0:·6f74·3a62·6173·6500·0400·0900·0000·102e··ot:base.........
Offset 204, 26 lines modifiedOffset 204, 26 lines modified
00000cb0:·0974·6573·744d·6561·6e73·0004·0009·0000··.testMeans......00000cb0:·0974·6573·744d·6561·6e73·0004·0009·0000··.testMeans......
00000cc0:·0004·7573·6542·0004·0009·0000·000b·7573··..useB........us00000cc0:·0004·7573·6542·0004·0009·0000·000b·7573··..useB........us
00000cd0:·6547·4c4d·636f·756e·7400·0400·0900·0000··eGLMcount.......00000cd0:·6547·4c4d·636f·756e·7400·0400·0900·0000··eGLMcount.......
00000ce0:·0575·7365·4c4d·0004·0009·0000·0005·7573··.useLM........us00000ce0:·0575·7365·4c4d·0004·0009·0000·0005·7573··.useLM........us
00000cf0:·654d·4e00·0400·0900·0000·0675·7365·4f72··eMN........useOr00000cf0:·654d·4e00·0400·0900·0000·0675·7365·4f72··eMN........useOr
00000d00:·6400·0400·0900·0000·0977·6869·6368·6d69··d........whichmi00000d00:·6400·0400·0900·0000·0977·6869·6368·6d69··d........whichmi
00000d10:·6e4e·0000·00fe·0000·0213·0000·000c·0000··nN..............00000d10:·6e4e·0000·00fe·0000·0213·0000·000c·0000··nN..............
00000d20:·000d·0000·0002·0000·012d·0000·328b·0000··.........-..2...00000d20:·000d·0000·0002·0000·012d·0000·328e·0000··.........-..2...
00000d30:·000d·0000·0002·0000·96a3·0000·01a9·0000··................00000d30:·000d·0000·0002·0000·96a6·0000·01a9·0000··................
00000d40:·000d·0000·0002·0000·5e11·0000·1c49·0000··........^....I..00000d40:·000d·0000·0002·0000·5e14·0000·1c49·0000··........^....I..
00000d50:·000d·0000·0002·0000·7a5a·0000·1c49·0000··........zZ...I..00000d50:·000d·0000·0002·0000·7a5d·0000·1c49·0000··........z]...I..
00000d60:·000d·0000·0002·0000·0000·0000·008a·0000··................00000d60:·000d·0000·0002·0000·0000·0000·008a·0000··................
00000d70:·000d·0000·0002·0000·008a·0000·00a3·0000··................00000d70:·000d·0000·0002·0000·008a·0000·00a3·0000··................
00000d80:·000d·0000·0002·0000·33f3·0000·008a·0000··........3.......00000d80:·000d·0000·0002·0000·33f6·0000·008a·0000··........3.......
00000d90:·000d·0000·0002·0000·50ae·0000·0d28·0000··........P....(..00000d90:·000d·0000·0002·0000·50b1·0000·0d28·0000··........P....(..
00000da0:·000d·0000·0002·0000·4f08·0000·01a6·0000··........O.......00000da0:·000d·0000·0002·0000·4f0b·0000·01a6·0000··........O.......
00000db0:·000d·0000·0002·0000·34b8·0000·0d28·0000··........4....(..00000db0:·000d·0000·0002·0000·34bb·0000·0d28·0000··........4....(..
Max diff block lines reached; 414/16878 bytes (2.45%) of diff not shown.
1.65 MB
./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdb
Format-specific differences are supported for GNU R database files (.rdb) but no file-specific differences were detected; falling back to a binary diff.
    
Offset 1, 12552 lines modifiedOffset 1, 12565 lines modified
15.8 KB
./usr/lib/R/site-library/VIM/help/VIM.rdx
15.7 KB
VIM.rdx-content
    
Offset 1, 62 lines modifiedOffset 1, 62 lines modified
00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............
00000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-196800000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-1968
00000020:·0000·0213·0000·0003·0000·0213·0000·0034··...............400000020:·0000·0213·0000·0003·0000·0213·0000·0034··...............4
00000030:·0000·000d·0000·0002·0000·0126·0000·043e··...........&...>00000030:·0000·000d·0000·0002·0000·0129·0000·0440··...........)...@
00000040:·0000·000d·0000·0002·0000·068f·0000·0a7d··...............}00000040:·0000·000d·0000·0002·0000·0696·0000·0a7f··................
00000050:·0000·000d·0000·0002·0000·122f·0000·263d··.........../..&=00000050:·0000·000d·0000·0002·0000·123a·0000·263f··...........:..&?
00000060:·0000·000d·0000·0002·0000·3996·0000·0460··..........9....`00000060:·0000·000d·0000·0002·0000·39a4·0000·0462··..........9....b
00000070:·0000·000d·0000·0002·0000·3f1c·0000·1a71··..........?....q00000070:·0000·000d·0000·0002·0000·3f2f·0000·1a73··..........?/...s
00000080:·0000·000d·0000·0002·0000·5ab1·0000·0915··..........Z.....00000080:·0000·000d·0000·0002·0000·5aca·0000·0917··..........Z.....
00000090:·0000·000d·0000·0002·0000·64ea·0000·0819··..........d.....00000090:·0000·000d·0000·0002·0000·6507·0000·081a··..........e.....
000000a0:·0000·000d·0000·0002·0000·6e2d·0000·045f··..........n-..._000000a0:·0000·000d·0000·0002·0000·6e4d·0000·0461··..........nM...a
000000b0:·0000·000d·0000·0002·0000·73b7·0000·17ff··..........s.....000000b0:·0000·000d·0000·0002·0000·73da·0000·1801··..........s.....
000000c0:·0000·000d·0000·0002·0000·8ce1·0000·0cc8··................000000c0:·0000·000d·0000·0002·0000·8d08·0000·0cc9··................
000000d0:·0000·000d·0000·0002·0000·9acc·0000·0efb··................000000d0:·0000·000d·0000·0002·0000·9af6·0000·0efe··................
000000e0:·0000·000d·0000·0002·0000·aaf0·0000·0343··...............C000000e0:·0000·000d·0000·0002·0000·ab1e·0000·0345··...............E
000000f0:·0000·000d·0000·0002·0000·af5d·0000·1df2··...........]....000000f0:·0000·000d·0000·0002·0000·af8f·0000·1df4··................
00000100:·0000·000d·0000·0002·0000·ce76·0000·03fc··...........v....00000100:·0000·000d·0000·0002·0000·ceac·0000·03fe··................
00000110:·0000·000d·0000·0002·0000·d398·0000·08ad··................00000110:·0000·000d·0000·0002·0000·d3d3·0000·08af··................
00000120:·0000·000d·0000·0002·0000·dd6d·0000·07a9··...........m....00000120:·0000·000d·0000·0002·0000·ddac·0000·07aa··................
00000130:·0000·000d·0000·0002·0000·e639·0000·0384··...........9....00000130:·0000·000d·0000·0002·0000·e67b·0000·0386··...........{....
00000140:·0000·000d·0000·0002·0000·eae3·0000·04f7··................00000140:·0000·000d·0000·0002·0000·eb2a·0000·04f9··...........*....
00000150:·0000·000d·0000·0002·0000·f0ff·0000·08e8··................00000150:·0000·000d·0000·0002·0000·f14b·0000·08eb··...........K....
00000160:·0000·000d·0000·0002·0000·fb11·0000·18ba··................00000160:·0000·000d·0000·0002·0000·fb62·0000·18bc··...........b....
00000170:·0000·000d·0000·0002·0001·14f3·0000·1beb··................00000170:·0000·000d·0000·0002·0001·1547·0000·1bee··...........G....
00000180:·0000·000d·0000·0002·0001·3204·0000·0ce2··..........2.....00000180:·0000·000d·0000·0002·0001·325e·0000·0ce4··..........2^....
00000190:·0000·000d·0000·0002·0001·400d·0000·06e1··..........@.....00000190:·0000·000d·0000·0002·0001·406b·0000·06e3··..........@k....
000001a0:·0000·000d·0000·0002·0001·4813·0000·1492··..........H.....000001a0:·0000·000d·0000·0002·0001·4875·0000·1494··..........Hu....
000001b0:·0000·000d·0000·0002·0001·5dc8·0000·10b6··..........].....000001b0:·0000·000d·0000·0002·0001·5e2e·0000·10b7··..........^.....
000001c0:·0000·000d·0000·0002·0001·6faa·0000·037e··..........o....~000001c0:·0000·000d·0000·0002·0001·7013·0000·0380··..........p.....
000001d0:·0000·000d·0000·0002·0001·744d·0000·105f··..........tM..._000001d0:·0000·000d·0000·0002·0001·74bb·0000·1061··..........t....a
000001e0:·0000·000d·0000·0002·0001·85d5·0000·1135··...............5000001e0:·0000·000d·0000·0002·0001·8648·0000·1136··...........H...6
000001f0:·0000·000d·0000·0002·0001·9832·0000·1954··...........2...T000001f0:·0000·000d·0000·0002·0001·98a8·0000·1956··...............V
00000200:·0000·000d·0000·0002·0001·b2b0·0000·08e8··................00000200:·0000·000d·0000·0002·0001·b32a·0000·08ea··...........*....
00000210:·0000·000d·0000·0002·0001·bcc0·0000·1a2c··...............,00000210:·0000·000d·0000·0002·0001·bd3e·0000·1a2e··...........>....
00000220:·0000·000d·0000·0002·0001·d812·0000·0312··................00000220:·0000·000d·0000·0002·0001·d895·0000·0314··................
00000230:·0000·000d·0000·0002·0001·dc4d·0000·13d3··...........M....00000230:·0000·000d·0000·0002·0001·dcd3·0000·13d5··................
00000240:·0000·000d·0000·0002·0001·f148·0000·1436··...........H...600000240:·0000·000d·0000·0002·0001·f1d2·0000·1439··...............9
00000250:·0000·000d·0000·0002·0002·06a8·0000·1d5d··...............]00000250:·0000·000d·0000·0002·0002·0737·0000·1d5f··...........7..._
00000260:·0000·000d·0000·0002·0002·2529·0000·1996··..........%)....00000260:·0000·000d·0000·0002·0002·25bc·0000·1998··..........%.....
00000270:·0000·000d·0000·0002·0002·3fe4·0000·0e53··..........?....S00000270:·0000·000d·0000·0002·0002·407c·0000·0e54··..........@|...T
00000280:·0000·000d·0000·0002·0002·4f5f·0000·050d··..........O_....00000280:·0000·000d·0000·0002·0002·4ffb·0000·050f··..........O.....
00000290:·0000·000d·0000·0002·0002·5595·0000·093a··..........U....:00000290:·0000·000d·0000·0002·0002·5636·0000·093c··..........V6...<
000002a0:·0000·000d·0000·0002·0002·5ffa·0000·0c4b··.........._....K000002a0:·0000·000d·0000·0002·0002·609f·0000·0c4d··..........`....M
000002b0:·0000·000d·0000·0002·0002·6d6b·0000·0ad8··..........mk....000002b0:·0000·000d·0000·0002·0002·6e14·0000·0ad9··..........n.....
000002c0:·0000·000d·0000·0002·0002·796c·0000·0313··..........yl....000002c0:·0000·000d·0000·0002·0002·7a18·0000·0314··..........z.....
000002d0:·0000·000d·0000·0002·0002·7da6·0000·1580··..........}.....000002d0:·0000·000d·0000·0002·0002·7e56·0000·1582··..........~V....
000002e0:·0000·000d·0000·0002·0002·944d·0000·181f··...........M....000002e0:·0000·000d·0000·0002·0002·9502·0000·1821··...............!
000002f0:·0000·000d·0000·0002·0002·ad99·0000·19e3··................000002f0:·0000·000d·0000·0002·0002·ae52·0000·19e6··...........R....
00000300:·0000·000d·0000·0002·0002·c8a0·0000·0629··...............)00000300:·0000·000d·0000·0002·0002·c95e·0000·062b··...........^...+
00000310:·0000·000d·0000·0002·0002·cff1·0000·1d15··................00000310:·0000·000d·0000·0002·0002·d0b3·0000·1d17··................
00000320:·0000·000d·0000·0002·0002·ee30·0000·064a··...........0...J00000320:·0000·000d·0000·0002·0002·eef5·0000·064c··...............L
00000330:·0000·000d·0000·0002·0002·f59d·0000·05d5··................00000330:·0000·000d·0000·0002·0002·f665·0000·05d6··...........e....
00000340:·0000·000d·0000·0002·0002·fc98·0000·07a0··................00000340:·0000·000d·0000·0002·0002·fd64·0000·07a2··...........d....
00000350:·0000·000d·0000·0002·0003·0562·0000·02ce··...........b....00000350:·0000·000d·0000·0002·0003·0632·0000·02cf··...........2....
00000360:·0000·000d·0000·0002·0003·0953·0000·0723··...........S...#00000360:·0000·000d·0000·0002·0003·0a26·0000·0725··...........&...%
00000370:·0000·0402·0000·0001·0004·0009·0000·0005··................00000370:·0000·0402·0000·0001·0004·0009·0000·0005··................
00000380:·6e61·6d65·7300·0000·1000·0000·3400·0400··names.......4...00000380:·6e61·6d65·7300·0000·1000·0000·3400·0400··names.......4...
00000390:·0900·0000·0753·4253·3532·3432·0004·0009··.....SBS5242....00000390:·0900·0000·0753·4253·3532·3432·0004·0009··.....SBS5242....
000003a0:·0000·000b·5649·4d2d·7061·636b·6167·6500··....VIM-package.000003a0:·0000·000b·5649·4d2d·7061·636b·6167·6500··....VIM-package.
000003b0:·0400·0900·0000·0461·6767·7200·0400·0900··.......aggr.....000003b0:·0400·0900·0000·0461·6767·7200·0400·0900··.......aggr.....
000003c0:·0000·0a61·6c70·6861·626c·656e·6400·0400··...alphablend...000003c0:·0000·0a61·6c70·6861·626c·656e·6400·0400··...alphablend...
000003d0:·0900·0000·0762·6172·4d69·7373·0004·0009··.....barMiss....000003d0:·0900·0000·0762·6172·4d69·7373·0004·0009··.....barMiss....
Offset 105, 66 lines modifiedOffset 105, 66 lines modified
00000680:·0000·0573·6c65·6570·0004·0009·0000·0009··...sleep........00000680:·0000·0573·6c65·6570·0004·0009·0000·0009··...sleep........
00000690:·7370·696e·654d·6973·7300·0400·0900·0000··spineMiss.......00000690:·7370·696e·654d·6973·7300·0400·0900·0000··spineMiss.......
000006a0:·0974·6162·6c65·4d69·7373·0004·0009·0000··.tableMiss......000006a0:·0974·6162·6c65·4d69·7373·0004·0009·0000··.tableMiss......
000006b0:·0003·7461·6f00·0400·0900·0000·0874·6573··..tao........tes000006b0:·0003·7461·6f00·0400·0900·0000·0874·6573··..tao........tes
000006c0:·7464·6174·6100·0400·0900·0000·0b74·6f79··tdata........toy000006c0:·7464·6174·6100·0400·0900·0000·0b74·6f79··tdata........toy
000006d0:·6461·7461·4d69·7373·0004·0009·0000·0004··dataMiss........000006d0:·6461·7461·4d69·7373·0004·0009·0000·0004··dataMiss........
000006e0:·7769·6e65·0000·00fe·0000·0213·0000·0034··wine...........4000006e0:·7769·6e65·0000·00fe·0000·0213·0000·0034··wine...........4
000006f0:·0000·000d·0000·0002·0000·0000·0000·0126··...............&000006f0:·0000·000d·0000·0002·0000·0000·0000·0129··...............)
00000700:·0000·000d·0000·0002·0000·8bb6·0000·012b··...............+00000700:·0000·000d·0000·0002·0000·8bdb·0000·012d··...............-
00000710:·0000·000d·0000·0002·0000·99a9·0000·0123··...............#00000710:·0000·000d·0000·0002·0000·99d1·0000·0125··...............%
00000720:·0000·000d·0000·0002·0000·a9c7·0000·0129··...............)00000720:·0000·000d·0000·0002·0000·a9f4·0000·012a··...............*
00000730:·0000·000d·0000·0002·0000·ae33·0000·012a··...........3...*00000730:·0000·000d·0000·0002·0000·ae63·0000·012c··...........c...,
00000740:·0000·000d·0000·0002·0000·cd4f·0000·0127··...........O...'00000740:·0000·000d·0000·0002·0000·cd83·0000·0129··...............)
00000750:·0000·000d·0000·0002·0000·d272·0000·0126··...........r...&00000750:·0000·000d·0000·0002·0000·d2aa·0000·0129··...............)
00000760:·0000·000d·0000·0002·0000·dc45·0000·0128··...........E...(00000760:·0000·000d·0000·0002·0000·dc82·0000·012a··...............*
00000770:·0000·000d·0000·0002·0000·e516·0000·0123··...............#00000770:·0000·000d·0000·0002·0000·e556·0000·0125··...........V...%
00000780:·0000·000d·0000·0002·0000·e9bd·0000·0126··...............&00000780:·0000·000d·0000·0002·0000·ea01·0000·0129··...............)
00000790:·0000·000d·0000·0002·0000·efda·0000·0125··...............%00000790:·0000·000d·0000·0002·0000·f023·0000·0128··...........#...(
000007a0:·0000·000d·0000·0002·0000·0564·0000·012b··...........d...+000007a0:·0000·000d·0000·0002·0000·0569·0000·012d··...........i...-
000007b0:·0000·000d·0000·0002·0000·f9e7·0000·012a··...............*000007b0:·0000·000d·0000·0002·0000·fa36·0000·012c··...........6...,
000007c0:·0000·000d·0000·0002·0001·13cb·0000·0128··...............(000007c0:·0000·000d·0000·0002·0001·141e·0000·0129··...............)
000007d0:·0000·000d·0000·0002·0001·30de·0000·0126··..........0....&000007d0:·0000·000d·0000·0002·0001·3135·0000·0129··..........15...)
 000007e0:·0000·000d·0000·0002·0001·3f42·0000·0129··..........?B...)
000007e0:·0000·000d·0000·0002·0001·3ee6·0000·0127··..........>....'000007f0:·0000·000d·0000·0002·0001·474e·0000·0127··..........GN...'
000007f0:·0000·000d·0000·0002·0001·46ee·0000·0125··..........F....% 
00000800:·0000·000d·0000·0002·0001·5ca5·0000·0123··..........\....#00000800:·0000·000d·0000·0002·0001·5d09·0000·0125··..........]....%
00000810:·0000·000d·0000·0002·0001·6e7e·0000·012c··..........n~...,00000810:·0000·000d·0000·0002·0001·6ee5·0000·012e··..........n.....
00000820:·0000·000d·0000·0002·0001·7328·0000·0125··..........s(...%00000820:·0000·000d·0000·0002·0001·7393·0000·0128··..........s....(
00000830:·0000·000d·0000·0002·0001·84ac·0000·0129··...............)00000830:·0000·000d·0000·0002·0001·851c·0000·012c··...............,
00000840:·0000·000d·0000·0002·0001·970a·0000·0128··...............(00000840:·0000·000d·0000·0002·0001·977e·0000·012a··...........~...*
00000850:·0000·000d·0000·0002·0000·110c·0000·0123··...............#00000850:·0000·000d·0000·0002·0000·1115·0000·0125··...............%
 00000860:·0000·000d·0000·0002·0001·b1fe·0000·012c··...............,
00000860:·0000·000d·0000·0002·0001·b186·0000·012a··...............*00000870:·0000·000d·0000·0002·0001·bc14·0000·012a··...............*
00000870:·0000·000d·0000·0002·0001·bb98·0000·0128··...............( 
00000880:·0000·000d·0000·0002·0001·d6ec·0000·0126··...............&00000880:·0000·000d·0000·0002·0001·d76c·0000·0129··...........l...)
00000890:·0000·000d·0000·0002·0001·db24·0000·0129··...........$...)00000890:·0000·000d·0000·0002·0001·dba9·0000·012a··...............*
000008a0:·0000·000d·0000·0002·0001·f020·0000·0128··...........·...(000008a0:·0000·000d·0000·0002·0001·f0a8·0000·012a··...............*
000008b0:·0000·000d·0000·0002·0002·057e·0000·012a··...........~...*000008b0:·0000·000d·0000·0002·0002·060b·0000·012c··...............,
000008c0:·0000·000d·0000·0002·0002·2405·0000·0124··..........$....$000008c0:·0000·000d·0000·0002·0002·2496·0000·0126··..........$....&
000008d0:·0000·000d·0000·0002·0002·3ebf·0000·0125··..........>....%000008d0:·0000·000d·0000·0002·0002·3f54·0000·0128··..........?T...(
000008e0:·0000·000d·0000·0002·0002·4e37·0000·0128··..........N7...(000008e0:·0000·000d·0000·0002·0002·4ed0·0000·012b··..........N....+
000008f0:·0000·000d·0000·0002·0002·546c·0000·0129··..........Tl...)000008f0:·0000·000d·0000·0002·0002·550a·0000·012c··..........U....,
00000900:·0000·000d·0000·0002·0000·386c·0000·012a··..........8l...*00000900:·0000·000d·0000·0002·0000·3879·0000·012b··..........8y...+
00000910:·0000·000d·0000·0002·0002·5ecf·0000·012b··..........^....+00000910:·0000·000d·0000·0002·0002·5f72·0000·012d··.........._r...-
00000920:·0000·000d·0000·0002·0002·6c45·0000·0126··..........lE...& 
00000930:·0000·000d·0000·0002·0002·7843·0000·0129··..........xC...) 
00000940:·0000·000d·0000·0002·0002·7c7f·0000·0127··..........|....' 
00000950:·0000·000d·0000·0002·0002·9326·0000·0127··...........&...' 
00000960:·0000·000d·0000·0002·0002·ac6c·0000·012d··...........l...- 
00000970:·0000·000d·0000·0002·0002·c77c·0000·0124··...........|...$ 
00000980:·0000·000d·0000·0002·0002·cec9·0000·0128··...............(00000920:·0000·000d·0000·0002·0002·6cec·0000·0128··..........l....(
 00000930:·0000·000d·0000·0002·0002·78ed·0000·012b··..........x....+
 00000940:·0000·000d·0000·0002·0002·7d2c·0000·012a··..........},...*
00000990:·0000·000d·0000·0002·0002·ed06·0000·012a··...............*00000950:·0000·000d·0000·0002·0002·93d8·0000·012a··...............*
 00000960:·0000·000d·0000·0002·0002·ad23·0000·012f··...........#.../
 00000970:·0000·000d·0000·0002·0002·c838·0000·0126··...........8...&
 00000980:·0000·000d·0000·0002·0002·cf89·0000·012a··...............*
 00000990:·0000·000d·0000·0002·0002·edca·0000·012b··...............+
000009a0:·0000·000d·0000·0002·0002·f47a·0000·0123··...........z...#000009a0:·0000·000d·0000·0002·0002·f541·0000·0124··...........A...$
000009b0:·0000·000d·0000·0002·0000·3df6·0000·0126··..........=....&000009b0:·0000·000d·0000·0002·0000·3e06·0000·0129··..........>....)
000009c0:·0000·000d·0000·0002·0002·fb72·0000·0126··...........r...&000009c0:·0000·000d·0000·0002·0002·fc3b·0000·0129··...........;...)
000009d0:·0000·000d·0000·0002·0003·0438·0000·012a··...........8...*000009d0:·0000·000d·0000·0002·0003·0506·0000·012c··...............,
000009e0:·0000·000d·0000·0002·0003·0830·0000·0123··...........0...#000009e0:·0000·000d·0000·0002·0003·0901·0000·0125··...............%
000009f0:·0000·000d·0000·0002·0000·598d·0000·0124··..........Y....$000009f0:·0000·000d·0000·0002·0000·59a2·0000·0128··..........Y....(
Max diff block lines reached; 414/16048 bytes (2.58%) of diff not shown.
25.8 KB
./usr/lib/R/site-library/VIM/help/paths.rds
25.7 KB
paths.rds-content
    
Offset 1, 189 lines modifiedOffset 1, 195 lines modified
00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............00000000:·580a·0000·0003·0004·0004·0003·0500·0000··X...............
00000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-196800000010:·000e·414e·5349·5f58·332e·342d·3139·3638··..ANSI_X3.4-1968
00000020:·0000·0210·0000·0034·0004·0009·0000·002f··.......4......./00000020:·0000·0210·0000·0034·0004·0009·0000·0031··.......4.......1
00000030:·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261··/build/1st/r-cra00000030:·2f62·7569·6c64·2f32·2f72·2d63·7261·6e2d··/build/2/r-cran-
00000040:·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367··n-vim-6.1.0+dfsg00000040:·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f32··vim-6.1.0+dfsg/2
00000050:·2f6d·616e·2f53·4253·3532·3432·2e52·6400··/man/SBS5242.Rd.00000050:·6e64·2f6d·616e·2f53·4253·3532·3432·2e52··nd/man/SBS5242.R
00000060:·0400·0900·0000·332f·6275·696c·642f·3173··......3/build/1s00000060:·6400·0400·0900·0000·352f·6275·696c·642f··d.......5/build/
00000070:·742f·722d·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31··t/r-cran-vim-6.100000070:·322f·722d·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31··2/r-cran-vim-6.1
00000080:·2e30·2b64·6673·672f·6d61·6e2f·5649·4d2d··.0+dfsg/man/VIM-00000080:·2e30·2b64·6673·672f·326e·642f·6d61·6e2f··.0+dfsg/2nd/man/
00000090:·7061·636b·6167·652e·5264·0004·0009·0000··package.Rd......00000090:·5649·4d2d·7061·636b·6167·652e·5264·0004··VIM-package.Rd..
000000a0:·002c·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63··.,/build/1st/r-c 
000000b0:·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466··ran-vim-6.1.0+df 
000000c0:·7367·2f6d·616e·2f61·6767·722e·5264·0004··sg/man/aggr.Rd.. 
000000d0:·0009·0000·0032·2f62·7569·6c64·2f31·7374··.....2/build/1st000000a0:·0009·0000·002e·2f62·7569·6c64·2f32·2f72··....../build/2/r
000000e0:·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e··/r-cran-vim-6.1. 
000000f0:·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f61·6c70·6861··0+dfsg/man/alpha 
00000100:·626c·656e·642e·5264·0004·0009·0000·002f··blend.Rd......./ 
00000110:·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261··/build/1st/r-cra 
00000120:·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367··n-vim-6.1.0+dfsg 
00000130:·2f6d·616e·2f62·6172·4d69·7373·2e52·6400··/man/barMiss.Rd. 
00000140:·0400·0900·0000·2f2f·6275·696c·642f·3173··......//build/1s 
00000150:·742f·722d·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31··t/r-cran-vim-6.1 
00000160:·2e30·2b64·6673·672f·6d61·6e2f·6263·616e··.0+dfsg/man/bcan 
00000170:·6365·722e·5264·0004·0009·0000·002d·2f62··cer.Rd.......-/b 
00000180:·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d··uild/1st/r-cran- 
00000190:·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d··vim-6.1.0+dfsg/m 
000001a0:·616e·2f62·676d·6170·2e52·6400·0400·0900··an/bgmap.Rd..... 
000001b0:·0000·332f·6275·696c·642f·3173·742f·722d··..3/build/1st/r- 
000001c0:·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64··cran-vim-6.1.0+d 
000001d0:·6673·672f·6d61·6e2f·6272·6974·746c·656e··fsg/man/brittlen 
000001e0:·6573·732e·5264·0004·0009·0000·0032·2f62··ess.Rd.......2/b 
000001f0:·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d··uild/1st/r-cran- 
00000200:·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d··vim-6.1.0+dfsg/m 
00000210:·616e·2f63·686f·7269·7a6f·6e44·4c2e·5264··an/chorizonDL.Rd 
00000220:·0004·0009·0000·0033·2f62·7569·6c64·2f31··.......3/build/1 
00000230:·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e··st/r-cran-vim-6. 
00000240:·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f63·6f6c··1.0+dfsg/man/col 
00000250:·5365·7175·656e·6365·2e52·6400·0400·0900··Sequence.Rd..... 
00000260:·0000·2d2f·6275·696c·642f·3173·742f·722d··..-/build/1st/r- 
00000270:·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64··cran-vim-6.1.0+d 
00000280:·6673·672f·6d61·6e2f·636f·6c69·632e·5264··fsg/man/colic.Rd 
00000290:·0004·0009·0000·0032·2f62·7569·6c64·2f31··.......2/build/1 
000002a0:·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e··st/r-cran-vim-6. 
000002b0:·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f63·6f6c··1.0+dfsg/man/col 
000002c0:·6c69·7369·6f6e·732e·5264·0004·0009·0000··lisions.Rd...... 
000002d0:·0034·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63··.4/build/1st/r-c 
000002e0:·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466··ran-vim-6.1.0+df 
000002f0:·7367·2f6d·616e·2f63·6f6c·6f72·6d61·704d··sg/man/colormapM 
00000300:·6973·732e·5264·0004·0009·0000·0030·2f62··iss.Rd.......0/b 
00000310:·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d··uild/1st/r-cran- 
00000320:·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d··vim-6.1.0+dfsg/m 
00000330:·616e·2f63·6f75·6e74·496e·662e·5264·0004··an/countInf.Rd.. 
00000340:·0009·0000·0030·2f62·7569·6c64·2f31·7374··.....0/build/1st 
00000350:·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e··/r-cran-vim-6.1. 
00000360:·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f64·6961·6265··0+dfsg/man/diabe 
00000370:·7465·732e·5264·0004·0009·0000·0032·2f62··tes.Rd.......2/b 
00000380:·7569·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d··uild/1st/r-cran- 
00000390:·7669·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d··vim-6.1.0+dfsg/m 
000003a0:·616e·2f65·7661·6c75·6174·696f·6e2e·5264··an/evaluation.Rd 
000003b0:·0004·0009·0000·002c·2f62·7569·6c64·2f31··.......,/build/1 
000003c0:·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e··st/r-cran-vim-6. 
000003d0:·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f66·6f6f··1.0+dfsg/man/foo 
000003e0:·642e·5264·0004·0009·0000·002f·2f62·7569··d.Rd.......//bui 
000003f0:·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669··ld/1st/r-cran-vi 
00000400:·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e··m-6.1.0+dfsg/man 
00000410:·2f67·6170·4d69·7373·2e52·6400·0400·0900··/gapMiss.Rd..... 
00000420:·0000·2e2f·6275·696c·642f·3173·742f·722d··.../build/1st/r- 
00000430:·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64··cran-vim-6.1.0+d 
00000440:·6673·672f·6d61·6e2f·676f·7765·7244·2e52··fsg/man/gowerD.R 
00000450:·6400·0400·0900·0000·332f·6275·696c·642f··d.......3/build/ 
00000460:·3173·742f·722d·6372·616e·2d76·696d·2d36··1st/r-cran-vim-6 
00000470:·2e31·2e30·2b64·6673·672f·6d61·6e2f·6772··.1.0+dfsg/man/gr 
00000480:·6f77·646f·744d·6973·732e·5264·0004·0009··owdotMiss.Rd.... 
00000490:·0000·0030·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72··...0/build/1st/r 
000004a0:·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b··-cran-vim-6.1.0+ 
000004b0:·6466·7367·2f6d·616e·2f68·6973·744d·6973··dfsg/man/histMis 
000004c0:·732e·5264·0004·0009·0000·002f·2f62·7569··s.Rd.......//bui 
000004d0:·6c64·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669··ld/1st/r-cran-vi 
000004e0:·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e··m-6.1.0+dfsg/man 
000004f0:·2f68·6f74·6465·636b·2e52·6400·0400·0900··/hotdeck.Rd..... 
00000500:·0000·322f·6275·696c·642f·3173·742f·722d··..2/build/1st/r- 
00000510:·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64··cran-vim-6.1.0+d 
00000520:·6673·672f·6d61·6e2f·696e·6974·6961·6c69··fsg/man/initiali 
00000530:·7365·2e52·6400·0400·0900·0000·2c2f·6275··se.Rd.......,/bu 
00000540:·696c·642f·3173·742f·722d·6372·616e·2d76··ild/1st/r-cran-v 
00000550:·696d·2d36·2e31·2e30·2b64·6673·672f·6d61··im-6.1.0+dfsg/ma 
00000560:·6e2f·6972·6d69·2e52·6400·0400·0900·0000··n/irmi.Rd....... 
00000570:·2b2f·6275·696c·642f·3173·742f·722d·6372··+/build/1st/r-cr 
00000580:·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64·6673··an-vim-6.1.0+dfs 
00000590:·672f·6d61·6e2f·6b4e·4e2e·5264·0004·0009··g/man/kNN.Rd.... 
000005a0:·0000·0037·2f62·7569·6c64·2f31·7374·2f72··...7/build/1st/r 
000005b0:·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b··-cran-vim-6.1.0+000000b0:·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e·302b··-cran-vim-6.1.0+
 000000c0:·6466·7367·2f32·6e64·2f6d·616e·2f61·6767··dfsg/2nd/man/agg
000005c0:·6466·7367·2f6d·616e·2f6b·6f6c·612e·6261··dfsg/man/kola.ba 
000005d0:·636b·6772·6f75·6e64·2e52·6400·0400·0900··ckground.Rd..... 
000005e0:·0000·2f2f·6275·696c·642f·3173·742f·722d··..//build/1st/r- 
000005f0:·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64··cran-vim-6.1.0+d 
00000600:·6673·672f·6d61·6e2f·6d61·704d·6973·732e··fsg/man/mapMiss. 
00000610:·5264·0004·0009·0000·0034·2f62·7569·6c64··Rd.......4/build000000d0:·722e·5264·0004·0009·0000·0034·2f62·7569··r.Rd.......4/bui
00000620:·2f31·7374·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d··/1st/r-cran-vim-000000e0:·6c64·2f32·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d··ld/2/r-cran-vim-
00000630:·362e·312e·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f6d··6.1.0+dfsg/man/m000000f0:·362e·312e·302b·6466·7367·2f32·6e64·2f6d··6.1.0+dfsg/2nd/m
00000640:·6172·6769·6e6d·6174·7269·782e·5264·0004··arginmatrix.Rd..00000100:·616e·2f61·6c70·6861·626c·656e·642e·5264··an/alphablend.Rd
00000650:·0009·0000·0032·2f62·7569·6c64·2f31·7374··.....2/build/1st00000110:·0004·0009·0000·0031·2f62·7569·6c64·2f32··.......1/build/2
00000660:·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e··/r-cran-vim-6.1.00000120:·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e·312e··/r-cran-vim-6.1.
00000670:·302b·6466·7367·2f6d·616e·2f6d·6172·6769··0+dfsg/man/margi 
00000680:·6e70·6c6f·742e·5264·0004·0009·0000·0033··nplot.Rd.......300000130:·302b·6466·7367·2f32·6e64·2f6d·616e·2f62··0+dfsg/2nd/man/b
 00000140:·6172·4d69·7373·2e52·6400·0400·0900·0000··arMiss.Rd.......
 00000150:·312f·6275·696c·642f·322f·722d·6372·616e··1/build/2/r-cran
 00000160:·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64·6673·672f··-vim-6.1.0+dfsg/
 00000170:·326e·642f·6d61·6e2f·6263·616e·6365·722e··2nd/man/bcancer.
 00000180:·5264·0004·0009·0000·002f·2f62·7569·6c64··Rd.......//build
 00000190:·2f32·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e··/2/r-cran-vim-6.
 000001a0:·312e·302b·6466·7367·2f32·6e64·2f6d·616e··1.0+dfsg/2nd/man
 000001b0:·2f62·676d·6170·2e52·6400·0400·0900·0000··/bgmap.Rd.......
 000001c0:·352f·6275·696c·642f·322f·722d·6372·616e··5/build/2/r-cran
 000001d0:·2d76·696d·2d36·2e31·2e30·2b64·6673·672f··-vim-6.1.0+dfsg/
 000001e0:·326e·642f·6d61·6e2f·6272·6974·746c·656e··2nd/man/brittlen
 000001f0:·6573·732e·5264·0004·0009·0000·0034·2f62··ess.Rd.......4/b
 00000200:·7569·6c64·2f32·2f72·2d63·7261·6e2d·7669··uild/2/r-cran-vi
 00000210:·6d2d·362e·312e·302b·6466·7367·2f32·6e64··m-6.1.0+dfsg/2nd
 00000220:·2f6d·616e·2f63·686f·7269·7a6f·6e44·4c2e··/man/chorizonDL.
 00000230:·5264·0004·0009·0000·0035·2f62·7569·6c64··Rd.......5/build
 00000240:·2f32·2f72·2d63·7261·6e2d·7669·6d2d·362e··/2/r-cran-vim-6.
 00000250:·312e·302b·6466·7367·2f32·6e64·2f6d·616e··1.0+dfsg/2nd/man
 00000260:·2f63·6f6c·5365·7175·656e·6365·2e52·6400··/colSequence.Rd.
 00000270:·0400·0900·0000·2f2f·6275·696c·642f·322f··......//build/2/
 00000280:·722d·6372·616e·2d76·696d·2d36·2e31·2e30··r-cran-vim-6.1.0
Max diff block lines reached; 10748/26293 bytes (40.88%) of diff not shown.
151 KB
./usr/lib/R/site-library/VIM/libs/VIM.so
430 B
readelf --wide --notes {}
    
Offset 1, 4 lines modifiedOffset 1, 4 lines modified
  
1 Displaying·notes·found·in:·.note.gnu.build-id1 Displaying·notes·found·in:·.note.gnu.build-id
2 ··Owner················Data·size·»  Description2 ··Owner················Data·size·»  Description
3 ··GNU··················0x00000014»  NT_GNU_BUILD_ID·(unique·build·ID·bitstring)»   ····Build·ID:·45248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd63 ··GNU··················0x00000014»  NT_GNU_BUILD_ID·(unique·build·ID·bitstring)»   ····Build·ID:·f257d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243
541 B
strings --all --bytes=8 {}
    
Offset 357, 15 lines modifiedOffset 357, 15 lines modified
357 Row·index·is·out·of·bounds:·[index=%i;·row·extent=%i].357 Row·index·is·out·of·bounds:·[index=%i;·row·extent=%i].
358 Object·was·created·without·names.358 Object·was·created·without·names.
359 Index·out·of·bounds:·[index='%s'].359 Index·out·of·bounds:·[index='%s'].
360 Column·index·is·out·of·bounds:·[index=%i;·column·extent=%i].360 Column·index·is·out·of·bounds:·[index=%i;·column·extent=%i].
361 Could·not·convert·using·R·function:·%s.361 Could·not·convert·using·R·function:·%s.
362 N4Rcpp12not_a_matrixE362 N4Rcpp12not_a_matrixE
363 N4Rcpp19index_out_of_boundsE363 N4Rcpp19index_out_of_boundsE
364 248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd6.debug364 57d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243.debug
365 .shstrtab365 .shstrtab
366 .note.gnu.build-id366 .note.gnu.build-id
367 .gnu.hash367 .gnu.hash
368 .gnu.version368 .gnu.version
369 .gnu.version_r369 .gnu.version_r
370 .rel.dyn370 .rel.dyn
371 .rel.plt371 .rel.plt
149 KB
objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --no-show-raw-insn --section=.text {}
error from `objdump --line-numbers --disassemble --demangle --reloc --no-show-raw-insn --section=.text {}`: objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 464b objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 464b
    
Offset 174, 28 lines modifiedOffset 174, 28 lines modified
174 »       lsls»   r0,·r4,·#10174 »       lsls»   r0,·r4,·#10
175 »       movs»   r0,·r0175 »       movs»   r0,·r0
176 »       lsls»   r4,·r5,·#11176 »       lsls»   r4,·r5,·#11
177 »       movs»   r0,·r0177 »       movs»   r0,·r0
178 »       lsls»   r0,·r7,·#8178 »       lsls»   r0,·r7,·#8
179 »       movs»   r0,·r0179 »       movs»   r0,·r0
180 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():180 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():
181 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:54181 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:54
182 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}182 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}
183 /usr/include/c++/10/iostream:74183 /usr/include/c++/10/iostream:74
184 »       ldr»    r4,·[pc,·#368]»;·(537c·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x228>)184 »       ldr»    r4,·[pc,·#368]»;·(537c·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x228>)
185 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:54185 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:54
186 »       sub»    sp,·#8186 »       sub»    sp,·#8
187 »       ldr»    r5,·[pc,·#368]»;·(5380·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x22c>)187 »       ldr»    r5,·[pc,·#368]»;·(5380·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x22c>)
188 __static_initialization_and_destruction_0():188 __static_initialization_and_destruction_0():
189 /usr/include/c++/10/iostream:74189 /usr/include/c++/10/iostream:74
190 »       add»    r4,·pc190 »       add»    r4,·pc
191 »       ldr»    r6,·[pc,·#368]»;·(5384·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x230>)191 »       ldr»    r6,·[pc,·#368]»;·(5384·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x230>)
192 »       add.w»  r7,·r4,·#52» ;·0x34192 »       add.w»  r7,·r4,·#52» ;·0x34
193 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():193 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():
194 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:54194 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:54
195 »       add»    r5,·pc195 »       add»    r5,·pc
196 __static_initialization_and_destruction_0():196 __static_initialization_and_destruction_0():
197 /usr/include/c++/10/iostream:74197 /usr/include/c++/10/iostream:74
198 »       mov»    r0,·r7198 »       mov»    r0,·r7
199 »       add»    r6,·pc199 »       add»    r6,·pc
200 »       blx»    4ef8·<std::ios_base::Init::Init()@plt>200 »       blx»    4ef8·<std::ios_base::Init::Init()@plt>
201 »       ldr»    r3,·[pc,·#356]»;·(5388·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x234>)201 »       ldr»    r3,·[pc,·#356]»;·(5388·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x234>)
Offset 389, 15 lines modifiedOffset 389, 15 lines modified
389 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:33389 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:33
390 »       adds»   r1,·#8390 »       adds»   r1,·#8
391 »       str.w»  r1,·[r4,·#236]»      ;·0xec391 »       str.w»  r1,·[r4,·#236]»      ;·0xec
392 __static_initialization_and_destruction_0():392 __static_initialization_and_destruction_0():
393 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84393 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84
394 »       ldr»    r1,·[r5,·r3]394 »       ldr»    r1,·[r5,·r3]
395 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():395 _GLOBAL__sub_I_RcppExports.cpp():
396 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:54396 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:54
397 »       add»    sp,·#8397 »       add»    sp,·#8
398 »       ldmia.w»sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}398 »       ldmia.w»sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}
399 __static_initialization_and_destruction_0():399 __static_initialization_and_destruction_0():
400 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84400 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84
401 »       b.w»    4a44·<__aeabi_atexit@plt>401 »       b.w»    4a44·<__aeabi_atexit@plt>
402 std::basic_ios<char,·std::char_traits<char>·>::~basic_ios():402 std::basic_ios<char,·std::char_traits<char>·>::~basic_ios():
403 /usr/include/c++/10/bits/basic_ios.h:282403 /usr/include/c++/10/bits/basic_ios.h:282
Offset 458, 28 lines modifiedOffset 458, 28 lines modified
458 »       lsls»   r0,·r0,·#9458 »       lsls»   r0,·r0,·#9
459 »       movs»   r0,·r0459 »       movs»   r0,·r0
460 »       stmia»  r0!,·{r1,·r2}460 »       stmia»  r0!,·{r1,·r2}
461 »       movs»   r1,·r0461 »       movs»   r1,·r0
462 »       nop»    {15}462 »       nop»    {15}
463 »       movs»   r1,·r0463 »       movs»   r1,·r0
464 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():464 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():
465 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/gowerD.cpp:155465 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/gowerD.cpp:155
466 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}466 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}
467 /usr/include/c++/10/iostream:74467 /usr/include/c++/10/iostream:74
468 »       ldr»    r4,·[pc,·#364]»;·(5544·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f0>)468 »       ldr»    r4,·[pc,·#364]»;·(5544·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f0>)
469 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/gowerD.cpp:155469 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/gowerD.cpp:155
470 »       sub»    sp,·#8470 »       sub»    sp,·#8
471 »       ldr»    r5,·[pc,·#364]»;·(5548·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f4>)471 »       ldr»    r5,·[pc,·#364]»;·(5548·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f4>)
472 __static_initialization_and_destruction_0():472 __static_initialization_and_destruction_0():
473 /usr/include/c++/10/iostream:74473 /usr/include/c++/10/iostream:74
474 »       add»    r4,·pc474 »       add»    r4,·pc
475 »       ldr»    r6,·[pc,·#364]»;·(554c·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f8>)475 »       ldr»    r6,·[pc,·#364]»;·(554c·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3f8>)
476 »       add.w»  r7,·r4,·#52» ;·0x34476 »       add.w»  r7,·r4,·#52» ;·0x34
477 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():477 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():
478 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/gowerD.cpp:155478 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/gowerD.cpp:155
479 »       add»    r5,·pc479 »       add»    r5,·pc
480 __static_initialization_and_destruction_0():480 __static_initialization_and_destruction_0():
481 /usr/include/c++/10/iostream:74481 /usr/include/c++/10/iostream:74
482 »       mov»    r0,·r7482 »       mov»    r0,·r7
483 »       add»    r6,·pc483 »       add»    r6,·pc
484 »       blx»    4ef8·<std::ios_base::Init::Init()@plt>484 »       blx»    4ef8·<std::ios_base::Init::Init()@plt>
485 »       ldr»    r3,·[pc,·#352]»;·(5550·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3fc>)485 »       ldr»    r3,·[pc,·#352]»;·(5550·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x3fc>)
Offset 670, 15 lines modifiedOffset 670, 15 lines modified
670 »       str.w»  r2,·[r4,·#236]»      ;·0xec670 »       str.w»  r2,·[r4,·#236]»      ;·0xec
671 __static_initialization_and_destruction_0():671 __static_initialization_and_destruction_0():
672 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84672 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84
673 »       ldr»    r2,·[pc,·#128]»;·(5588·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x434>)673 »       ldr»    r2,·[pc,·#128]»;·(5588·<void·Rcpp::stop<>(char·const*)@@Base+0x434>)
674 »       ldr»    r1,·[r5,·r3]674 »       ldr»    r1,·[r5,·r3]
675 »       add»    r2,·pc675 »       add»    r2,·pc
676 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():676 _GLOBAL__sub_I_gowerD.cpp():
677 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/gowerD.cpp:155677 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/gowerD.cpp:155
678 »       add»    sp,·#8678 »       add»    sp,·#8
679 »       ldmia.w»sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}679 »       ldmia.w»sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·lr}
680 __static_initialization_and_destruction_0():680 __static_initialization_and_destruction_0():
681 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84681 /usr/lib/R/site-library/Rcpp/include/Rcpp/iostream/Rstreambuf.h:84
682 »       b.w»    4a44·<__aeabi_atexit@plt>682 »       b.w»    4a44·<__aeabi_atexit@plt>
683 std::basic_ios<char,·std::char_traits<char>·>::~basic_ios():683 std::basic_ios<char,·std::char_traits<char>·>::~basic_ios():
684 /usr/include/c++/10/bits/basic_ios.h:282684 /usr/include/c++/10/bits/basic_ios.h:282
Offset 965, 44 lines modifiedOffset 965, 44 lines modified
965 »       cbnz»   r2,·570e·<_VIM_gowerd@@Base+0x12>965 »       cbnz»   r2,·570e·<_VIM_gowerd@@Base+0x12>
966 »       movs»   r1,·r0966 »       movs»   r1,·r0
967 »       ldr»    r1,·[sp,·#312]»;·0x138967 »       ldr»    r1,·[sp,·#312]»;·0x138
968 »       ...968 »       ...
  
969 000056fc·<_VIM_gowerd@@Base>:969 000056fc·<_VIM_gowerd@@Base>:
970 _VIM_gowerd():970 _VIM_gowerd():
971 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:10971 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:10
972 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·r9,·sl,·fp,·lr}972 »       stmdb»  sp!,·{r4,·r5,·r6,·r7,·r8,·r9,·sl,·fp,·lr}
973 »       mov»    r6,·r0973 »       mov»    r6,·r0
974 »       ldr»    r5,·[pc,·#608]»;·(5964·<_VIM_gowerd@@Base+0x268>)974 »       ldr»    r5,·[pc,·#608]»;·(5964·<_VIM_gowerd@@Base+0x268>)
975 »       ldr»    r4,·[pc,·#608]»;·(5968·<_VIM_gowerd@@Base+0x26c>)975 »       ldr»    r4,·[pc,·#608]»;·(5968·<_VIM_gowerd@@Base+0x26c>)
976 »       sub»    sp,·#60»      ;·0x3c976 »       sub»    sp,·#60»      ;·0x3c
977 »       add»    r5,·pc977 »       add»    r5,·pc
978 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:11978 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:11
979 »       ldr»    r0,·[pc,·#608]»;·(596c·<_VIM_gowerd@@Base+0x270>)979 »       ldr»    r0,·[pc,·#608]»;·(596c·<_VIM_gowerd@@Base+0x270>)
980 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:10980 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:10
981 »       mov»    r9,·r3981 »       mov»    r9,·r3
982 »       mov»    r7,·r1982 »       mov»    r7,·r1
983 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:11983 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:11
984 »       add»    r0,·pc984 »       add»    r0,·pc
985 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:10985 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:10
986 »       ldr.w»  sl,·[sp,·#96]»       ;·0x60986 »       ldr.w»  sl,·[sp,·#96]»       ;·0x60
987 »       ldr»    r4,·[r5,·r4]987 »       ldr»    r4,·[r5,·r4]
988 »       mov»    r8,·r2988 »       mov»    r8,·r2
989 »       ldr.w»  fp,·[sp,·#100]»      ;·0x64989 »       ldr.w»  fp,·[sp,·#100]»      ;·0x64
990 »       ldr»    r4,·[r4,·#0]990 »       ldr»    r4,·[r4,·#0]
991 »       str»    r4,·[sp,·#52]» ;·0x34991 »       str»    r4,·[sp,·#52]» ;·0x34
992 »       mov.w»  r4,·#0992 »       mov.w»  r4,·#0
993 »       ldr»    r4,·[pc,·#584]»;·(5970·<_VIM_gowerd@@Base+0x274>)993 »       ldr»    r4,·[pc,·#584]»;·(5970·<_VIM_gowerd@@Base+0x274>)
994 »       add»    r4,·pc994 »       add»    r4,·pc
995 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:11995 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:11
996 »       ldrb»   r3,·[r0,·#28]996 »       ldrb»   r3,·[r0,·#28]
997 »       dmb»    ish997 »       dmb»    ish
998 »       lsls»   r1,·r3,·#31998 »       lsls»   r1,·r3,·#31
999 »       bmi.n»  573e·<_VIM_gowerd@@Base+0x42>999 »       bmi.n»  573e·<_VIM_gowerd@@Base+0x42>
1000 /build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src/RcppExports.cpp:11·(discriminator·1)1000 /build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src/RcppExports.cpp:11·(discriminator·1)
Max diff block lines reached; 146770/152211 bytes (96.43%) of diff not shown.
811 B
error from `readelf --wide --decompress --hex-dump=.gnu_debuglink {}`: readelf: Error: no .dynamic section in the dynamic segment
    
Offset 1, 7 lines modifiedOffset 1, 7 lines modified
  
1 Hex·dump·of·section·'.gnu_debuglink':1 Hex·dump·of·section·'.gnu_debuglink':
2 ··0x00000000·32343832·31366139·31363962·36643337·248216a9169b6d37 
3 ··0x00000010·39376665·64653536·38383466·61623331·97fede56884fab312 ··0x00000000·35376433·65656136·62386361·61393033·57d3eea6b8caa903
 3 ··0x00000010·61393439·65333537·35616238·34353865·a949e3575ab8458e
4 ··0x00000020·36303564·64362e64·65627567·00000000·605dd6.debug....4 ··0x00000020·36613232·34332e64·65627567·00000000·6a2243.debug....
5 ··0x00000030·b05989f8····························.Y..5 ··0x00000030·961f518f····························..Q.
  
6.44 MB
r-cran-vim-dbgsym_6.1.0+dfsg-1_armhf.deb
452 B
file list
    
Offset 1, 3 lines modifiedOffset 1, 3 lines modified
1 -rw-r--r--···0········0········0········4·2021-01-25·14:09:18.000000·debian-binary1 -rw-r--r--···0········0········0········4·2021-01-25·14:09:18.000000·debian-binary
2 -rw-r--r--···0········0········0······536·2021-01-25·14:09:18.000000·control.tar.xz2 -rw-r--r--···0········0········0······540·2021-01-25·14:09:18.000000·control.tar.xz
3 -rw-r--r--···0········0········0···489188·2021-01-25·14:09:18.000000·data.tar.xz3 -rw-r--r--···0········0········0···489160·2021-01-25·14:09:18.000000·data.tar.xz
655 B
control.tar.xz
627 B
control.tar
379 B
./control
    
Offset 5, 8 lines modifiedOffset 5, 8 lines modified
5 Architecture:·armhf5 Architecture:·armhf
6 Maintainer:·Debian·R·Packages·Maintainers·<r-pkg-team@alioth-lists.debian.net>6 Maintainer:·Debian·R·Packages·Maintainers·<r-pkg-team@alioth-lists.debian.net>
7 Installed-Size:·5127 Installed-Size:·512
8 Depends:·r-cran-vim·(=·6.1.0+dfsg-1)8 Depends:·r-cran-vim·(=·6.1.0+dfsg-1)
9 Section:·debug9 Section:·debug
10 Priority:·optional10 Priority:·optional
11 Description:·debug·symbols·for·r-cran-vim11 Description:·debug·symbols·for·r-cran-vim
12 Build-Ids:·45248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd612 Build-Ids:·f257d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243
226 B
./md5sums
30.0 B
./md5sums
Files differ
178 B
line order
    
Offset 1, 1 lines modifiedOffset 1, 1 lines modified
1 usr/lib/debug/.build-id/45/248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd6.debug1 usr/lib/debug/.build-id/f2/57d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243.debug
6.44 MB
data.tar.xz
6.44 MB
data.tar
1.39 KB
file list
    
Offset 1, 10 lines modifiedOffset 1, 10 lines modified
1 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./1 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./
2 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/2 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/
3 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/3 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/
4 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/4 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/
5 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/5 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/
6 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/45/6 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/f2/
7 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···513040·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/45/248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd6.debug7 -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···513028·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/lib/debug/.build-id/f2/57d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243.debug
8 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/8 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/
9 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/9 drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/
10 lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/r-cran-vim-dbgsym·->·r-cran-vim10 lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2021-01-25·14:09:18.000000·./usr/share/doc/r-cran-vim-dbgsym·->·r-cran-vim
6.44 MB
./usr/lib/debug/.build-id/45/248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd6.debug vs.
./usr/lib/debug/.build-id/f2/57d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243.debug
Files 17% similar despite different names
899 B
readelf --wide --file-header {}
    
Offset 6, 15 lines modifiedOffset 6, 15 lines modified
6 ··OS/ABI:····························UNIX·-·System·V6 ··OS/ABI:····························UNIX·-·System·V
7 ··ABI·Version:·······················07 ··ABI·Version:·······················0
8 ··Type:······························DYN·(Shared·object·file)8 ··Type:······························DYN·(Shared·object·file)
9 ··Machine:···························ARM9 ··Machine:···························ARM
10 ··Version:···························0x110 ··Version:···························0x1
11 ··Entry·point·address:···············0x50b811 ··Entry·point·address:···············0x50b8
12 ··Start·of·program·headers:··········52·(bytes·into·file)12 ··Start·of·program·headers:··········52·(bytes·into·file)
13 ··Start·of·section·headers:··········511560·(bytes·into·file)13 ··Start·of·section·headers:··········511548·(bytes·into·file)
14 ··Flags:·····························0x5000400,·Version5·EABI,·hard-float·ABI14 ··Flags:·····························0x5000400,·Version5·EABI,·hard-float·ABI
15 ··Size·of·this·header:···············52·(bytes)15 ··Size·of·this·header:···············52·(bytes)
16 ··Size·of·program·headers:···········32·(bytes)16 ··Size·of·program·headers:···········32·(bytes)
17 ··Number·of·program·headers:·········717 ··Number·of·program·headers:·········7
18 ··Size·of·section·headers:···········40·(bytes)18 ··Size·of·section·headers:···········40·(bytes)
19 ··Number·of·section·headers:·········3719 ··Number·of·section·headers:·········37
20 ··Section·header·string·table·index:·3620 ··Section·header·string·table·index:·36
3.04 KB
readelf --wide --sections {}
    
Offset 1, 8 lines modifiedOffset 1, 8 lines modified
1 There·are·37·section·headers,·starting·at·offset·0x7ce48:1 There·are·37·section·headers,·starting·at·offset·0x7ce3c:
  
2 Section·Headers:2 Section·Headers:
3 ··[Nr]·Name··············Type············Addr·····Off····Size···ES·Flg·Lk·Inf·Al3 ··[Nr]·Name··············Type············Addr·····Off····Size···ES·Flg·Lk·Inf·Al
4 ··[·0]···················NULL············00000000·000000·000000·00······0···0··04 ··[·0]···················NULL············00000000·000000·000000·00······0···0··0
5 ··[·1]·.note.gnu.build-id·NOTE············00000114·000114·000024·00···A··0···0··45 ··[·1]·.note.gnu.build-id·NOTE············00000114·000114·000024·00···A··0···0··4
6 ··[·2]·.gnu.hash·········NOBITS··········00000138·000138·0004e8·04···A··3···0··46 ··[·2]·.gnu.hash·········NOBITS··········00000138·000138·0004e8·04···A··3···0··4
7 ··[·3]·.dynsym···········NOBITS··········00000620·000138·001180·10···A··4···3··47 ··[·3]·.dynsym···········NOBITS··········00000620·000138·001180·10···A··4···3··4
Offset 25, 22 lines modifiedOffset 25, 22 lines modified
25 ··[20]·.dynamic··········NOBITS··········00020f00·000cd0·000100·08··WA··4···0··425 ··[20]·.dynamic··········NOBITS··········00020f00·000cd0·000100·08··WA··4···0··4
26 ··[21]·.got··············NOBITS··········00021000·000cd0·000350·04··WA··0···0··426 ··[21]·.got··············NOBITS··········00021000·000cd0·000350·04··WA··0···0··4
27 ··[22]·.data·············NOBITS··········00021350·000cd0·000004·00··WA··0···0··427 ··[22]·.data·············NOBITS··········00021350·000cd0·000004·00··WA··0···0··4
28 ··[23]·.bss··············NOBITS··········00021354·000cd0·00035c·00··WA··0···0··428 ··[23]·.bss··············NOBITS··········00021354·000cd0·00035c·00··WA··0···0··4
29 ··[24]·.comment··········PROGBITS········00000000·000138·000027·01··MS··0···0··129 ··[24]·.comment··········PROGBITS········00000000·000138·000027·01··MS··0···0··1
30 ··[25]·.ARM.attributes···ARM_ATTRIBUTES··00000000·00015f·000031·00······0···0··130 ··[25]·.ARM.attributes···ARM_ATTRIBUTES··00000000·00015f·000031·00······0···0··1
31 ··[26]·.debug_aranges····PROGBITS········00000000·000190·0001e4·00···C··0···0··431 ··[26]·.debug_aranges····PROGBITS········00000000·000190·0001e4·00···C··0···0··4
32 ··[27]·.debug_info·······PROGBITS········00000000·000374·04b2c7·00···C··0···0··432 ··[27]·.debug_info·······PROGBITS········00000000·000374·04b2b8·00···C··0···0··4
33 ··[28]·.debug_abbrev·····PROGBITS········00000000·04b63c·000f32·00···C··0···0··433 ··[28]·.debug_abbrev·····PROGBITS········00000000·04b62c·000f32·00···C··0···0··4
34 ··[29]·.debug_line·······PROGBITS········00000000·04c570·0088ec·00···C··0···0··434 ··[29]·.debug_line·······PROGBITS········00000000·04c560·0088ec·00···C··0···0··4
35 ··[30]·.debug_frame······PROGBITS········00000000·054e5c·0006a2·00···C··0···0··435 ··[30]·.debug_frame······PROGBITS········00000000·054e4c·0006a2·00···C··0···0··4
36 ··[31]·.debug_str········PROGBITS········00000000·055500·00875c·01·MSC··0···0··436 ··[31]·.debug_str········PROGBITS········00000000·0554f0·00875d·01·MSC··0···0··4
37 ··[32]·.debug_loc········PROGBITS········00000000·05dc5c·01450a·00···C··0···0··437 ··[32]·.debug_loc········PROGBITS········00000000·05dc50·01450a·00···C··0···0··4
38 ··[33]·.debug_ranges·····PROGBITS········00000000·072168·0045f9·00···C··0···0··438 ··[33]·.debug_ranges·····PROGBITS········00000000·07215c·0045f9·00···C··0···0··4
39 ··[34]·.symtab···········SYMTAB··········00000000·076764·003520·10·····35·573··439 ··[34]·.symtab···········SYMTAB··········00000000·076758·003520·10·····35·573··4
40 ··[35]·.strtab···········STRTAB··········00000000·079c84·003056·00······0···0··140 ··[35]·.strtab···········STRTAB··········00000000·079c78·003056·00······0···0··1
41 ··[36]·.shstrtab·········STRTAB··········00000000·07ccda·00016d·00······0···0··141 ··[36]·.shstrtab·········STRTAB··········00000000·07ccce·00016d·00······0···0··1
42 Key·to·Flags:42 Key·to·Flags:
43 ··W·(write),·A·(alloc),·X·(execute),·M·(merge),·S·(strings),·I·(info),43 ··W·(write),·A·(alloc),·X·(execute),·M·(merge),·S·(strings),·I·(info),
44 ··L·(link·order),·O·(extra·OS·processing·required),·G·(group),·T·(TLS),44 ··L·(link·order),·O·(extra·OS·processing·required),·G·(group),·T·(TLS),
45 ··C·(compressed),·x·(unknown),·o·(OS·specific),·E·(exclude),45 ··C·(compressed),·x·(unknown),·o·(OS·specific),·E·(exclude),
46 ··y·(purecode),·p·(processor·specific)46 ··y·(purecode),·p·(processor·specific)
430 B
readelf --wide --notes {}
    
Offset 1, 4 lines modifiedOffset 1, 4 lines modified
  
1 Displaying·notes·found·in:·.note.gnu.build-id1 Displaying·notes·found·in:·.note.gnu.build-id
2 ··Owner················Data·size·»  Description2 ··Owner················Data·size·»  Description
3 ··GNU··················0x00000014»  NT_GNU_BUILD_ID·(unique·build·ID·bitstring)»   ····Build·ID:·45248216a9169b6d3797fede56884fab31605dd63 ··GNU··················0x00000014»  NT_GNU_BUILD_ID·(unique·build·ID·bitstring)»   ····Build·ID:·f257d3eea6b8caa903a949e3575ab8458e6a2243
5.97 MB
readelf --wide --debug-dump=info {}
    
Offset 3, 23 lines modifiedOffset 3, 23 lines modified
3 ··Compilation·Unit·@·offset·0x0:3 ··Compilation·Unit·@·offset·0x0:
4 ···Length:········0xd57e·(32-bit)4 ···Length:········0xd57e·(32-bit)
5 ···Version:·······45 ···Version:·······4
6 ···Abbrev·Offset:·0x06 ···Abbrev·Offset:·0x0
7 ···Pointer·Size:··47 ···Pointer·Size:··4
8 ·<0><b>:·Abbrev·Number:·181·(DW_TAG_partial_unit)8 ·<0><b>:·Abbrev·Number:·181·(DW_TAG_partial_unit)
9 ····<d>···DW_AT_stmt_list···:·0x09 ····<d>···DW_AT_stmt_list···:·0x0
10 ····<11>···DW_AT_comp_dir····:·(indirect·string,·offset:·0x6c7d):·/build/1st/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/src10 ····<11>···DW_AT_comp_dir····:·(indirect·string,·offset:·0x1cd62):·/build/2/r-cran-vim-6.1.0+dfsg/2nd/src
11 ·<1><15>:·Abbrev·Number:·179·(DW_TAG_namespace)11 ·<1><15>:·Abbrev·Number:·179·(DW_TAG_namespace)
12 ····<17>···DW_AT_name········:·std12 ····<17>···DW_AT_name········:·std
13 ····<1b>···DW_AT_sibling·····:·<0x62ec>13 ····<1b>···DW_AT_sibling·····:·<0x62ec>
14 ·<2><1d>:·Abbrev·Number:·77·(DW_TAG_namespace)14 ·<2><1d>:·Abbrev·Number:·77·(DW_TAG_namespace)
15 ····<1e>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x49e3):·__cxx1115 ····<1e>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x49e3):·__cxx11
16 ····<22>···DW_AT_sibling·····:·<0x28a4>16 ····<22>···DW_AT_sibling·····:·<0x28a4>
17 ·<3><24>:·Abbrev·Number:·38·(DW_TAG_class_type)17 ·<3><24>:·Abbrev·Number:·38·(DW_TAG_class_type)
18 ····<25>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x21a6f):·basic_string<char,·std::char_traits<char>,·std::allocator<char>·>18 ····<25>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x21a71):·basic_string<char,·std::char_traits<char>,·std::allocator<char>·>
19 ····<29>···DW_AT_byte_size···:·2419 ····<29>···DW_AT_byte_size···:·24
20 ····<2a>···DW_AT_decl_file···:·320 ····<2a>···DW_AT_decl_file···:·3
21 ····<2b>···DW_AT_decl_line···:·7721 ····<2b>···DW_AT_decl_line···:·77
22 ····<2c>···DW_AT_decl_column·:·1122 ····<2c>···DW_AT_decl_column·:·11
23 ····<2d>···DW_AT_sibling·····:·<0x1475>23 ····<2d>···DW_AT_sibling·····:·<0x1475>
24 ·<4><2f>:·Abbrev·Number:·22·(DW_TAG_structure_type)24 ·<4><2f>:·Abbrev·Number:·22·(DW_TAG_structure_type)
25 ····<30>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider25 ····<30>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider
Offset 33, 15 lines modifiedOffset 33, 15 lines modified
33 ····<3d>···DW_AT_data_member_location:·033 ····<3d>···DW_AT_data_member_location:·0
34 ·<5><3e>:·Abbrev·Number:·30·(DW_TAG_subprogram)34 ·<5><3e>:·Abbrev·Number:·30·(DW_TAG_subprogram)
35 ····<3f>···DW_AT_external····:·135 ····<3f>···DW_AT_external····:·1
36 ····<3f>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider36 ····<3f>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider
37 ····<43>···DW_AT_decl_file···:·337 ····<43>···DW_AT_decl_file···:·3
38 ····<44>···DW_AT_decl_line···:·15638 ····<44>···DW_AT_decl_line···:·156
39 ····<45>···DW_AT_decl_column·:·239 ····<45>···DW_AT_decl_column·:·2
40 ····<46>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0xec08):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderC4EPcRKS3_40 ····<46>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0xec17):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderC4EPcRKS3_
41 ····<4a>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider41 ····<4a>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider
42 ····<4c>···DW_AT_declaration·:·142 ····<4c>···DW_AT_declaration·:·1
43 ····<4c>···DW_AT_object_pointer:·<0x50>43 ····<4c>···DW_AT_object_pointer:·<0x50>
44 ····<4e>···DW_AT_sibling·····:·<0x5a>44 ····<4e>···DW_AT_sibling·····:·<0x5a>
45 ·<6><50>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)45 ·<6><50>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)
46 ····<51>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider46 ····<51>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider
47 ····<53>···DW_AT_artificial··:·147 ····<53>···DW_AT_artificial··:·1
Offset 52, 227 lines modifiedOffset 52, 227 lines modified
52 ·<6><59>:·Abbrev·Number:·052 ·<6><59>:·Abbrev·Number:·0
53 ·<5><5a>:·Abbrev·Number:·30·(DW_TAG_subprogram)53 ·<5><5a>:·Abbrev·Number:·30·(DW_TAG_subprogram)
54 ····<5b>···DW_AT_external····:·154 ····<5b>···DW_AT_external····:·1
55 ····<5b>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider55 ····<5b>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692b):·_Alloc_hider
56 ····<5f>···DW_AT_decl_file···:·356 ····<5f>···DW_AT_decl_file···:·3
57 ····<60>···DW_AT_decl_line···:·15957 ····<60>···DW_AT_decl_line···:·159
58 ····<61>···DW_AT_decl_column·:·258 ····<61>···DW_AT_decl_column·:·2
59 ····<62>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0x241a4):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderC4EPcOS3_59 ····<62>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0x241a6):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderC4EPcOS3_
60 ····<66>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider60 ····<66>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider
61 ····<68>···DW_AT_declaration·:·161 ····<68>···DW_AT_declaration·:·1
62 ····<68>···DW_AT_object_pointer:·<0x6c>62 ····<68>···DW_AT_object_pointer:·<0x6c>
63 ····<6a>···DW_AT_sibling·····:·<0x76>63 ····<6a>···DW_AT_sibling·····:·<0x76>
64 ·<6><6c>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)64 ·<6><6c>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)
65 ····<6d>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider65 ····<6d>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider
66 ····<6f>···DW_AT_artificial··:·166 ····<6f>···DW_AT_artificial··:·1
67 ·<6><6f>:·Abbrev·Number:·1·(DW_TAG_formal_parameter)67 ·<6><6f>:·Abbrev·Number:·1·(DW_TAG_formal_parameter)
68 ····<70>···DW_AT_type········:·<0x96>,·pointer,·pointer,·pointer,·char68 ····<70>···DW_AT_type········:·<0x96>,·pointer,·pointer,·pointer,·char
69 ·<6><72>:·Abbrev·Number:·1·(DW_TAG_formal_parameter)69 ·<6><72>:·Abbrev·Number:·1·(DW_TAG_formal_parameter)
70 ····<73>···DW_AT_type········:·<0x898d>,·allocator<char>70 ····<73>···DW_AT_type········:·<0x898d>,·allocator<char>
71 ·<6><75>:·Abbrev·Number:·071 ·<6><75>:·Abbrev·Number:·0
72 ·<5><76>:·Abbrev·Number:·14·(DW_TAG_member)72 ·<5><76>:·Abbrev·Number:·14·(DW_TAG_member)
73 ····<77>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x90c5):·_M_p73 ····<77>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x90d4):·_M_p
74 ····<7b>···DW_AT_decl_file···:·374 ····<7b>···DW_AT_decl_file···:·3
75 ····<7c>···DW_AT_decl_line···:·16375 ····<7c>···DW_AT_decl_line···:·163
76 ····<7d>···DW_AT_decl_column·:·1076 ····<7d>···DW_AT_decl_column·:·10
77 ····<7e>···DW_AT_type········:·<0x96>,·pointer,·pointer,·pointer,·char77 ····<7e>···DW_AT_type········:·<0x96>,·pointer,·pointer,·pointer,·char
78 ····<80>···DW_AT_data_member_location:·078 ····<80>···DW_AT_data_member_location:·0
79 ·<5><81>:·Abbrev·Number:·123·(DW_TAG_subprogram)79 ·<5><81>:·Abbrev·Number:·123·(DW_TAG_subprogram)
80 ····<82>···DW_AT_external····:·180 ····<82>···DW_AT_external····:·1
81 ····<82>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692a):·~_Alloc_hider81 ····<82>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x692a):·~_Alloc_hider
82 ····<86>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0x1b70d):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderD4Ev82 ····<86>···DW_AT_linkage_name:·(indirect·string,·offset:·0x1b71c):·_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE12_Alloc_hiderD4Ev
83 ····<8a>···DW_AT_type········:·<0x7874>83 ····<8a>···DW_AT_type········:·<0x7874>
84 ····<8c>···DW_AT_artificial··:·184 ····<8c>···DW_AT_artificial··:·1
85 ····<8c>···DW_AT_declaration·:·185 ····<8c>···DW_AT_declaration·:·1
86 ····<8c>···DW_AT_object_pointer:·<0x8e>86 ····<8c>···DW_AT_object_pointer:·<0x8e>
87 ·<6><8e>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)87 ·<6><8e>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)
88 ····<8f>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider88 ····<8f>···DW_AT_type········:·<0x8986>,·_Alloc_hider
89 ····<91>···DW_AT_artificial··:·189 ····<91>···DW_AT_artificial··:·1
90 ·<6><91>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)90 ·<6><91>:·Abbrev·Number:·2·(DW_TAG_formal_parameter)
91 ····<92>···DW_AT_type········:·<0x7767>,·int91 ····<92>···DW_AT_type········:·<0x7767>,·int
92 ····<94>···DW_AT_artificial··:·192 ····<94>···DW_AT_artificial··:·1
93 ·<6><94>:·Abbrev·Number:·093 ·<6><94>:·Abbrev·Number:·0
94 ·<5><95>:·Abbrev·Number:·094 ·<5><95>:·Abbrev·Number:·0
95 ·<4><96>:·Abbrev·Number:·20·(DW_TAG_typedef)95 ·<4><96>:·Abbrev·Number:·20·(DW_TAG_typedef)
96 ····<97>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0xfda8):·pointer96 ····<97>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0xfdb7):·pointer
97 ····<9b>···DW_AT_decl_file···:·397 ····<9b>···DW_AT_decl_file···:·3
98 ····<9c>···DW_AT_decl_line···:·9298 ····<9c>···DW_AT_decl_line···:·92
99 ····<9d>···DW_AT_decl_column·:·4899 ····<9d>···DW_AT_decl_column·:·48
100 ····<9e>···DW_AT_type········:·<0x664e>,·pointer,·pointer,·char100 ····<9e>···DW_AT_type········:·<0x664e>,·pointer,·pointer,·char
101 ····<a0>···DW_AT_accessibility:·1»      (public)101 ····<a0>···DW_AT_accessibility:·1»      (public)
102 ·<4><a1>:·Abbrev·Number:·143·(DW_TAG_enumeration_type)102 ·<4><a1>:·Abbrev·Number:·143·(DW_TAG_enumeration_type)
103 ····<a3>···DW_AT_encoding····:·7»   (unsigned)103 ····<a3>···DW_AT_encoding····:·7»   (unsigned)
104 ····<a4>···DW_AT_byte_size···:·4104 ····<a4>···DW_AT_byte_size···:·4
105 ····<a5>···DW_AT_type········:·<0x7733>,·unsigned·int105 ····<a5>···DW_AT_type········:·<0x7733>,·unsigned·int
106 ····<a7>···DW_AT_decl_file···:·3106 ····<a7>···DW_AT_decl_file···:·3
107 ····<a8>···DW_AT_decl_line···:·169107 ····<a8>···DW_AT_decl_line···:·169
108 ····<a9>···DW_AT_decl_column·:·12108 ····<a9>···DW_AT_decl_column·:·12
109 ····<aa>···DW_AT_sibling·····:·<0xb3>109 ····<aa>···DW_AT_sibling·····:·<0xb3>
110 ·<5><ac>:·Abbrev·Number:·36·(DW_TAG_enumerator)110 ·<5><ac>:·Abbrev·Number:·36·(DW_TAG_enumerator)
111 ····<ad>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x11199):·_S_local_capacity111 ····<ad>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x111a8):·_S_local_capacity
112 ····<b1>···DW_AT_const_value·:·15112 ····<b1>···DW_AT_const_value·:·15
113 ·<5><b2>:·Abbrev·Number:·0113 ·<5><b2>:·Abbrev·Number:·0
114 ·<4><b3>:·Abbrev·Number:·104·(DW_TAG_union_type)114 ·<4><b3>:·Abbrev·Number:·104·(DW_TAG_union_type)
115 ····<b4>···DW_AT_byte_size···:·16115 ····<b4>···DW_AT_byte_size···:·16
116 ····<b5>···DW_AT_decl_file···:·3116 ····<b5>···DW_AT_decl_file···:·3
117 ····<b6>···DW_AT_decl_line···:·172117 ····<b6>···DW_AT_decl_line···:·172
118 ····<b7>···DW_AT_decl_column·:·7118 ····<b7>···DW_AT_decl_column·:·7
119 ····<b8>···DW_AT_sibling·····:·<0xcf>119 ····<b8>···DW_AT_sibling·····:·<0xcf>
120 ·<5><ba>:·Abbrev·Number:·83·(DW_TAG_member)120 ·<5><ba>:·Abbrev·Number:·83·(DW_TAG_member)
121 ····<bb>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x1322e):·_M_local_buf121 ····<bb>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x1323d):·_M_local_buf
122 ····<bf>···DW_AT_decl_file···:·3122 ····<bf>···DW_AT_decl_file···:·3
123 ····<c0>···DW_AT_decl_line···:·173123 ····<c0>···DW_AT_decl_line···:·173
124 ····<c1>···DW_AT_decl_column·:·19124 ····<c1>···DW_AT_decl_column·:·19
125 ····<c2>···DW_AT_type········:·<0x8991>,·char125 ····<c2>···DW_AT_type········:·<0x8991>,·char
126 ·<5><c4>:·Abbrev·Number:·83·(DW_TAG_member)126 ·<5><c4>:·Abbrev·Number:·83·(DW_TAG_member)
127 ····<c5>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x9f6c):·_M_allocated_capacity127 ····<c5>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x9f7b):·_M_allocated_capacity
128 ····<c9>···DW_AT_decl_file···:·3128 ····<c9>···DW_AT_decl_file···:·3
129 ····<ca>···DW_AT_decl_line···:·174129 ····<ca>···DW_AT_decl_line···:·174
130 ····<cb>···DW_AT_decl_column·:·19130 ····<cb>···DW_AT_decl_column·:·19
131 ····<cc>···DW_AT_type········:·<0xcf>,·size_type,·size_type,·size_type,·size_t,·unsigned·int131 ····<cc>···DW_AT_type········:·<0xcf>,·size_type,·size_type,·size_type,·size_t,·unsigned·int
132 ·<5><ce>:·Abbrev·Number:·0132 ·<5><ce>:·Abbrev·Number:·0
133 ·<4><cf>:·Abbrev·Number:·20·(DW_TAG_typedef)133 ·<4><cf>:·Abbrev·Number:·20·(DW_TAG_typedef)
134 ····<d0>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x27902):·size_type134 ····<d0>···DW_AT_name········:·(indirect·string,·offset:·0x27904):·size_type
135 ····<d4>···DW_AT_decl_file···:·3135 ····<d4>···DW_AT_decl_file···:·3
136 ····<d5>···DW_AT_decl_line···:·88136 ····<d5>···DW_AT_decl_line···:·88
137 ····<d6>···DW_AT_decl_column·:·50137 ····<d6>···DW_AT_decl_column·:·50
138 ····<d7>···DW_AT_type········:·<0x6662>,·size_type,·size_type,·size_t,·unsigned·int138 ····<d7>···DW_AT_type········:·<0x6662>,·size_type,·size_type,·size_t,·unsigned·int
Max diff block lines reached; 6247658/6254978 bytes (99.88%) of diff not shown.
2.09 KB
strings --all --bytes=8 {}
    
Offset 1, 111 lines modifiedOffset 1, 88 lines modified
1 GCC:·(Debian·10.2.1-6)·10.2.1·202101101 j"CGCC:·(Debian·10.2.1-6)·10.2.1·20210110
 2 "'`D»   V_A+
 3 QV`2BAGC
 4 (oDI"rf,
 5 >OnnwiqD
 6 3·~TL'fu
 7 |d|#Oy&O
 8 Z|v}9^~c'
 9 i46z.pqk6B
 10 ),_ICVRz!
 11 %/0hJ]G3
 12 .!mm!oZ[d
 13 ]mXO|.IVd
 14 '^ob{h#Z)
 15 Fy7,u<^f
2 }0nlFVWS 
3 s-|(Szg" 
4 #30SM(lM 
5 `2`-F#%0v 
6 v9E0x"B` 
7 crrCY_·hZ 
8 +U[d-yH? 
9 qoV+Ykp_ 
10 >h;:D!}N 
11 A0K>2":nw 
12 ir)_l3Eq[ 
13 t|62z[=- 
14 |Whx3)?U 
15 ZwT(?jpG 
16 ?eZv4Qu<% 
17 Q·HMgBqsmKl 
18 ,]~g9-`s 
19 R·(EbJ46 
20 du6DgKPqM^eKp[6 
21 JgXKkbM» 
22 %"e!&nD8 
23 0hT<bZ`R 
24 A<m/#(/V 
25 }*79]J\~O5y16 }*79]J\~O5y.
 17 -ct.F{Vy
 18 &Cewi$pGJ
 19 c</1<$F[K
 20 VAXR_v@QL
26 rqYTx9nA 
27 T<iU*"e= 
28 ]f\pM»  VIw 
29 3\^4l;\^4L 
30 K]!<UW6, 
31 o!|E'>8Y 
32 EsylItO- 
33 Bq{y++U921 BQ;y++U9
34 ~C~Pf6g&22 &&mbRK=x
 23 N^BxJ'» 8
35 7'ntf}7b24 7#ntf}'b
 25 8L<{-Vb-S
 26 g1<·B`5pRl
 27 yfvvwvwfw
 28 YDK0mt"\
 29 .cZc\pxyT
 30 zk>f[oCBoZ>
 31 '%q4·^0,.K
36 N·dZ,dom 
37 gPvNuy&QJ 
38 W-=y#nItt 
39 arQ):&G~{ 
40 Ab1/!Qb< 
41 >'BYLdwR 
42 4:B4oy(y 
43 ,5+(v(Ye 
44 4P&'a1tY 
45 Dzjr`=%H32 Dzhr`-%H
46 yW4h;M}+ 
47 2=7Y~BF7 
48 -b3scU9l 
49 P@jNT%|tcv 
50 (Syz)'9x 
51 )Jy*CSv'ZGm 
52 qk+``+5O33 QuRKy&A*
 34 jw·x(rgB
 35 »       ).W'HC'
 36 Hw\!8{*S
 37 %b!'COR".
 38 wD+/=(Z9
 39 A4DEAEDE334s
 40 y@s@%3r$
53 KR!z_V.9M41 KR!z_V.)U
 42 %FqrQF%V
 43 Nx/Iw~'Y}$'8
 44 AHeRe!y9H
 45 5"eyDqL*
 46 o-C=U+.A:j
 47 fX_Qb2_(
 48 ?3J_Dp?/"(R
 49 ?Etb8_H1
 50 JpQ%8xj}»       
 51 d`jocjZ&L
 52 2pmx8Ta7p
 53 'xStt»  j{
 54 pG-Al^O:
 55 EH.eg]_z
 56 c1uNKinAa
 57 Z»      qJ»    ykD» 
 58 dxG(%P+N|
 59 *)P+N|$#nY,RX
 60 F2%S)aG<+
 61 .E!n/mxO
 62 K!,(!I|O[
 63 }G/]3_6B
 64 ~.nVBXN74
 65 0;FF:7AH
 66 SaV{*6I)I
 67 (g96?23!
54 }NwjW}tv 
55 F.H:jekV 
56 nTbm`a6Q 
57 ln>M>r.q7 
58 ty]5S:_Z 
59 9-m$%F=m 
60 L%EsSf}a_ 
61 De·J{I'z 
62 G2q=/5W" 
63 L_7OBm'· 
64 <!ZK}-O[h 
65 !&OarUL0 
66 WTxt,?`T 
67 UG[/qG;@ 
68 kP?}Yfo[ 
Max diff block lines reached; 344/2087 bytes (16.48%) of diff not shown.
478 KB
readelf --wide --decompress --string-dump=.debug_str {}
    
Offset 555, 3711 lines modifiedOffset 555, 3711 lines modified
555 ··[··6aed]··_ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c555 ··[··6aed]··_ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_c
556 ··[··6b23]··_S_left556 ··[··6b23]··_S_left
557 ··[··6b2b]··__relocate_a_1<std::__cxx11::basic_string<char>*,·std::__cxx11::basic_string<char>*,·std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char>·>·>557 ··[··6b2b]··__relocate_a_1<std::__cxx11::basic_string<char>*,·std::__cxx11::basic_string<char>*,·std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char>·>·>
558 ··[··6bb4]··_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE4rendEv558 ··[··6bb4]··_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE4rendEv
559 ··[··6bf1]··_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE10_M_replaceEjjPKcj559 ··[··6bf1]··_ZNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEE10_M_replaceEjjPKcj
560 ··[··6c3a]··operator·bool560 ··[··6c3a]··operator·bool